Maxa din Trio

 

pdfLadda ner pdf

Gör en hälsocheck av ditt kontaktcenter


När gjorde du senast en hälsocheck av ditt kontaktcenter? Upp till 60% av alla funktioner kan vara helt outnyttjade. De kan vara just de delarna som du saknar för att skapa ett kundmöte i världsklass.

Fördelar:

• En unik genomlysning av ert kontaktcenter. Vi utgår
ifrån ert arbetssätt och era kunders behov.

• Trygghet i vetskapen om att kontaktcentret är
resursoptimerat.

• Minskade kostnader och effektivare medarbetare vid
maximalt utnyttjande av befintlig investering.

• Ökad teamkänsla och nöjdare medarbetare
Medarbetarna får en mer balanserad
arbetsbelastning och kan avlasta varandra i
kontaktcentret.

• Nöjdare kunder med höjda servicenivåer.
Medarbetarna kan lägga mer fokus på kundservice
och vägledning av kunden.

Vi hjälper dig!

Vi vet av erfarenhet att kontaktcentrets funktioner och finesser inte nyttjas i den utsträckning som behövs för att få riktigt nöjda kunder. Låt oss komma ut till just din verksamhet för en hälsocheck av ditt kontaktcenter.

Nöjdare och gladare kunder

Vi utgår ifrån era mätetal och i er unika lösning går vi igenom bl a samtalsflöden, resursoptimering, statistik och outnyttjad funktionalitet. Utifrån resultatet ger vi er tips på hur ni med enkla medel kan växla upp ert kontaktcenter och få nöjdare kunder.

Nöjdare och gladare medarbetare

Jämnare arbetsbelastning och en resursoptimerad vardag ger nöjdare medarbetare. Våra tips ger stöd och hjälp till att nyttja systemets fulla potential och ger dig som kontaktcenterchef och teamledare mer kunskap om verktyg för en enklare vardag.

Hur fungerar det?

Omfattning: 1 arbetsdag
Deltagare: Teamledare/kundtjänstchef samt utvalda agenter/
telefonister.

Del 1 Analys

 • Studie av agenternas arbetssätt i realtid
 • Intervju med utvalda agenter i kontaktcentret
 • Analys av statistik

Del 2 Presentation av förbättringar

 • Översiktsgenomgång av er Trioversion
 • Förbättringsåtgärder för administratörer
  • Menyträd och Interaction studio
  • Översiktlig genomgång av er kunddata
 • Förbättringsåtgärder för agenter
  • Handhavande
  • Arbetssätt
  • Roller
  • Kolumner för kööversikt
  • Arbetsuppgifter
 •  Möjligheter
  • Utbildning
  • Avancerad konfiguration
  • Integrationer och anpassningar

 

Gör en intresseanmälan redan nu så kontaktar vi dig!

 

 

 

 

 

Enghouse Interactive utvecklar och levererar marknadens bredaste utbud av plattformsoberoende lösningar för kundkommunikation, via sitt nätverk av erfarna partners med stort kundfokus. Våra integrerade kommunikationslösningar inkluderar fl erkanaliga contact center-lösningar med telefonistfunktioner, hänvisning, självbetjäningstjänster, inspelningsfunktioner, besökshantering och statistik. Lösningarna ger företag och organisationer en valfrihet att kommunicera med sina kunder enligt deras eget önskemål, snabbt effektivt och framgångsrikt.