GDPR-filmer

I nedan vidoeklipp besvarar Lotta Petersson, Product Manager, Enghouse Interactive, med ett förflutet som jurist, på de vanligaste frågorna som ställts till oss gällande GDPR.
OBS! Åtgärder eller beslut bör inte baseras på detta då det inte ersätter juridisk rådgivning. Direkt eller indirekt användning av innehållet sker under eget ansvar.


Lotta Petersson svarar på frågan vad som gäller med ostrukturerad data i och med den nya regleringen GDPR.

Lotta Petersson svarar på frågan vad som gäller för data som har samlats in före den 25 maj.


Lotta Petersson svarar på frågan vad som gäller för inspelning av samtal i och med GDPR.


Lotta Petersson svarar på frågan vad som gäller för EES-länder nu när GDPR träder i kraft.


Lotta Petersson ger dig 3 saker att tänka på inför GDPR.