Integrationer/Avancerade tjänster

Integrationer/Avancerade tjänster

Vi erbjuder utveckling av speciellt anpassande funktioner och integrationer som ligger utanför Enghouse Interactives standardprodukter. Syftet är att ni som kund ska ha en lösning som passar era och era kunders unika behov.

 

bright

Bright Navigator

Bright Navigator är ett verktyg för att mäta och analysera kund- och medarbetarnöjdhet. Integrationen med Trio Enterprise innebär att underlag för enkätsamtal skickas automatiskt till Bright, baserat på på samtalsdata från Trio Enterprise. Agenterna behöver inte längre manuellt mata in samtalsinformation utan kan direkt fokusera på nästa samtal.

Fördelar:
• Kortare svarstider när agenten inte behöver efterbearbetningstider för att mata in samtalsdata i systemet
• Minskade kostnader och effektivare medarbetare när samtalsdata förs över automatiskt.
• Medarbetarna kan fokusera på huvudarbetsuppgiften och slipper monotona moment med inmatning av samtalsdata

crm

CRM-koppling

Trio Enterprise CRM-koppling kopplar ihop data från ert CRM-system med samtalsinformation som finns i Trio Enterprise för att göra arbetet enklare och mer effektivt för agenterna.
Fördelar:
• Minskar samtalstiderna och förbättrar den personliga servicen genom att agenterna har kundnamn och kundinformation tillgänglig innan de besvarar samtalet.
• Ökad kundnöjdhet när agenterna inte behöver be kunden upprepa samma information varje gång de ringer.
• Möjlighet att styra samtalen till den agent som har rätt kompetens för en specifik kund.
• Exempel på CRM-system som Trio Enterprise kan kopplas mot:

MS_SO_Lunda

linkmobility

Link Mobility Survey

Link Mobility är en sms-tjänst som bl a erbjuder möjlighet att betygsätta kundupplevelsen. Integrationen med Trio Enterpsie innebär att när en kund avslutat ett ärende med en kontaktcenteragent, skickas automatiskt information om detta till Link Mobility som gör en SMS-undersökning till kunden som haft kontakten. I Link Mobilitys gränssnitt kan man sedan följa upp resultatet av dessa undersökningar.
Fördelar:
• Kortare svarstider när SMS-undersökningen genereras helt automatiskt efter avslutat samtal.
• Minskade kostnader och effektivare medarbetare som kan fokusera på huvudarbetsuppgifterna när de slipper monotona moment med inmatning av samtalsdata.
• Minimerar felaktig inmatning av samtalsdata i enkätsystemet. Korrekt data förs in automatiskt från Trio Enterprise.

bankid

BankID

Att identifiera sig på ett säkert sätt görs allt oftare med mobilt bank-ID. Med en integration av detta slag kan Trio Entreprise-systemet stödja bank-ID som verifieringssätt. Vi har erfarenhet av kundunika bankID-lösningar.
Fördelar:
• Säkrare för kunderna – det finns ingen risk att någon gissar inloggningsid
• Enkelhet – kunden har bank-ID som identifieringssätt på fler ställen, och TE-systemet blir ett i den mängden

te_phonebook

Enghouse Interactive Phone book

Trio Enterprise Phonebook webbapplikation är en enkel webbaserad telefonbok för att hitta och använda telefonnummer inom företaget/organisationen.
Fördelar:
• Ett modernt gränssnitt som är byggd för att vara anpassad både till mobiltelefoner, surfplattor och datorer.
• Enkelt och smidigt för användaren att ha tillgång till mobil- och anknytningsnummer från Trio Enterprise-systemet direkt i mobilen
• Närvaroinformation presenteras tydligt och är alltid uppdaterad

bankid

Call distrubution

Samtalsfördelare som gör en automatisk fördelning av samtal till olika svarsställen. T ex kan den fördela så att 50% av de inkommande samtal skickas till ett externt svarsställe.Fördelar:
• Minskar arbetsbelastningen genom att inkommande samtal fördelas till olika svarsställen
• Förenklar bemanningsplaneringen när man enkelt kan styra samtalen till olika svarsställen.

 

kontaktaOss