Integrationer/Avancerade tjänster

Integrationer/Avancerade tjänster

Vi erbjuder utveckling av speciellt anpassande funktioner och integrationer som ligger utanför Enghouse Interactives standardprodukter. Syftet är att ni som kund ska ha en lösning som passar era och era kunders unika behov.

 

Brilliant Navigator

Brilliant Navigator är ett verktyg för att mäta och analysera kund- och medarbetarnöjdhet. Integrationen med Trio Enterprise innebär att underlag för enkätsamtal skickas automatiskt till Brilliant, baserat på på samtalsdata från Trio Enterprise. Agenterna behöver inte längre manuellt mata in samtalsinformation utan kan direkt fokusera på nästa samtal.

Fördelar:
• Kortare svarstider när agenten inte behöver efterbearbetningstider för att mata in samtalsdata i systemet
• Minskade kostnader och effektivare medarbetare när samtalsdata förs över automatiskt.
• Medarbetarna kan fokusera på huvudarbetsuppgiften och slipper monotona moment med inmatning av samtalsdata

CRM-koppling

Trio Enterprise CRM-koppling kopplar ihop data från ert CRM-system med samtalsinformation som finns i Trio Enterprise för att göra arbetet enklare och mer effektivt för agenterna.
Fördelar:
• Minskar samtalstiderna och förbättrar den personliga servicen genom att agenterna har kundnamn och kundinformation tillgänglig innan de besvarar samtalet.
• Ökad kundnöjdhet när agenterna inte behöver be kunden upprepa samma information varje gång de ringer.
• Möjlighet att styra samtalen till den agent som har rätt kompetens för en specifik kund.
• Exempel på CRM-system som Trio Enterprise kan kopplas mot:

MS_SO_Lunda

Link Mobility Survey

Link Mobility är en sms-tjänst som bl a erbjuder möjlighet att betygsätta kundupplevelsen. Integrationen med Trio Enterpsie innebär att när en kund avslutat ett ärende med en kontaktcenteragent, skickas automatiskt information om detta till Link Mobility som gör en SMS-undersökning till kunden som haft kontakten. I Link Mobilitys gränssnitt kan man sedan följa upp resultatet av dessa undersökningar.
Fördelar:
• Kortare svarstider när SMS-undersökningen genereras helt automatiskt efter avslutat samtal.
• Minskade kostnader och effektivare medarbetare som kan fokusera på huvudarbetsuppgifterna när de slipper monotona moment med inmatning av samtalsdata.
• Minimerar felaktig inmatning av samtalsdata i enkätsystemet. Korrekt data förs in automatiskt från Trio Enterprise.

BankID

Att identifiera sig på ett säkert sätt görs allt oftare med mobilt bank-ID. Med en integration av detta slag kan Trio Entreprise-systemet stödja bank-ID som verifieringssätt. Vi har erfarenhet av kundunika bankID-lösningar.
Fördelar:
• Säkrare för kunderna – det finns ingen risk att någon gissar inloggningsid
• Enkelhet – kunden har bank-ID som identifieringssätt på fler ställen, och TE-systemet blir ett i den mängden

Enghouse Interactive Phone book

Trio Enterprise Phonebook webbapplikation är en enkel webbaserad telefonbok för att hitta och använda telefonnummer inom företaget/organisationen.
Fördelar:
• Ett modernt gränssnitt som är byggd för att vara anpassad både till mobiltelefoner, surfplattor och datorer.
• Enkelt och smidigt för användaren att ha tillgång till mobil- och anknytningsnummer från Trio Enterprise-systemet direkt i mobilen
• Närvaroinformation presenteras tydligt och är alltid uppdaterad

Call distrubution

Samtalsfördelare som gör en automatisk fördelning av samtal till olika svarsställen. T ex kan den fördela så att 50% av de inkommande samtal skickas till ett externt svarsställe.
Fördelar:
• Minskar arbetsbelastningen genom att inkommande samtal fördelas till olika svarsställen
• Förenklar bemanningsplaneringen när man enkelt kan styra samtalen till olika svarsställen.

Questback

Questback utför kund-, medarbetar- och marknadsundersökningar. När Trio Enterprise integreras med Questback sänds samtalsdatadata från Trio automatiskt över till Questback. Handläggarna slipper mata in samtalsdata manuellt och kan arbeta effektivare med sina huvuduppgifter.
Fördelar:
• Kortare svarstider när handläggarna slipper mata in samtalsdata manuellt efter avslutat samtal.
• Minskade kostnader och effektivare medarbetare när samtalsdata förs över automatiskt
• Flexibel lösning:
o Undersökningarna konfigureras per tjänst i kontaktcentret.
o Flera villkor kan användas för att endast följa upp de mest intressanta kunderna.
o Den nya tekniken stöder även utgående samtal från agenten.
o Kan implementeras även för chattkontakt med agenten.

Avancerad IVR

Med hjälp av avancerade IVR-lösningar kan kunden genom olika val få svar på vanliga frågar utan att behöva koppla sig till handläggare. Tex ”snabbsaldo” där mobilnummer knyts ihop med konto och bara genom att ringa ett telefonnummer kan kunden få saldot uppläst utan att behöva logga in.
Fördelar:
• Ökad kundservice med kortare svarstider och snabbare respons till kunden.
• Tillgängligt dygnet runt.
• Minskad arbetsbelastning för medarbetarna när färre samtal kopplas till handläggare.

Tidsstyrd Call Back

Tidsstyrd callback gör det möjligt för den inringande kunden att själv knappa in en tidpunkt som den vill bli uppringd av företagets kundtjänst. Standardfunktionaliteten för callback finns kvar och kunden kan även välja att bli uppringd så fort som möjligt.
Fördelar:
• Flexibilitet för kunden som själv kan önska en tidpunkt för när hen vill bli uppringd.
• Bättre kundservice när kunderna slipper långa telefonköer.

Realtidsinfo på webb

Trio Enterprise realtidsinfo på webb ger möjlighet för alla medarbetare att kunna följa servicegraden för organisationens kundtjänster direkt på företagets intranät. Varje informationsruta får ett samlingsnamn för den avdelning eller enhet som övervakas och innehåller summerad information för en eller flera tjänster. Informationen som visas i rutan innefattar antal inloggade agenter, aktuell servicegrad, antal ärenden i kö, kötidsfördelning och maximal väntetid.

Fördelar:
• Sprider ansvaret för en bra kundservice ned till den enskilde medarbetaren
• Spar in kostnader för separata kömonitorer som kräver egna skärmar
• Flexibel lösning:
o Möjlighet att visa olika information för olika individer i organisationen
o Möjlighet att visa flera informationsrutor samtidiga om man vill övervaka flera olika enheter.
o Möjlighet att separera olika mediatyper i olika rutor så att man exempelvis visar e-post för sig och samtal för sig.

 

kontaktaOss

0