Produkter

Anytime – Anywhere – Anyhow

Enghouse Interactive levererar flexibla och skalbara lösningar för kundkommunikation som enkelt anpassas för att möta de krav som dagens företag och organisationer har. Våra integrerade kommunikationslösningar inkluderar flerkanaliga contact center-lösningar med telefonistfunktioner, hänvisning, självbetjäningstjänster, besökshantering samt statistik och debitering. Lösningarna ger företag och organisationer en valfrihet att kommunicera med sina kunder enligt deras eget önskemål, snabbt effektivt och framgångsrikt. Våra lösningar stödjer alla former av installationer, från kundplacerade till molnbaserade och hybridlösningar.

Enghouse i norden och globalt

På den nordiska marknaden erbjuder vi huvudsakligen Trio Enterprise och Vision 80/20. Som del av Enghouse koncernen har vi även tillgång till vår globala produktportfölj med marknadsledande lösningar för kundkommunikation.

Med över 25 års erfarenhet av att utveckla kommunikationslösningar så vet vi vad marknaden efterfrågar och ser därför till att alltid möta förväntningarna hos våra kunder och partners. Våra applikationer hjälper till att förbättra kommunikationen, produktiviteten och effektiviteten hos tusentals organisationer och företag av alla storlekar och komplexitet världen över.

Olika leveransmodeller

Enghouse Interactives lösningar levereras alltid på det sätt som bäst passar ditt företag eller organisation. Vi samarbetar med de flesta återförsäljare och operatörer. Du får samma professionella och effektiva telefonilösning oavsett vilken leveransmodell du väljer.

Kommunikation som tjänst (KST) / Hosting

KST kan levereras som hostad eller kundplacerad lösning. I ett KSTupplägg är det leverantören som ansvarar för systemdriften. Det är lättare för kunden att förutsäga kostnader eftersom leverantören har ett större åtagande. Kunden abonnerar på själva tjänsten och väljer de funktioner som önskas. Betalning sker exempelvis per användare och antal nyttjade tjänster till ett fast pris.

Operatörslösningar

Väljer du som kund en operatörslösning sköter din telefonileverantör driften för hela plattformen. För att leverantören ska kunna erbjuda en konkurrenskraftig lösning väljer man ofta att bygga en storskalig hostad variant där flera kunder delar hård- och mjukvara. På så sätt får även mindre organisationer tillgång till fler och mer avancerade funktioner som tidigare var förbehållna större företag.

Kundplacerad lösning

Traditionellt har de fl esta företag haft kundplacerade växellösningar som de köpt via sin telefonileverantör. Den kundplacerade lösningen består av både hård- och mjukvara och driften sköts av kunden. Det ger kunden full kontroll tillsammans med sin leverantör. Här krävs ett lite större engagemang och mer teknisk kunskap hos kunden.

Enghouse Interactive har stöd för, och är certifierade för, de flesta företagsväxlarna på marknaden. Kontakta oss för mer information.

Trio Enterprise
Vision 80/20