Hur vill du arbeta?

Hur vill du arbeta?

I Trio Enterprise finns spännande produkter som anpassas till hur ert företag vill arbeta. Produkterna erbjuder allt från enkla, användarvänliga produkter som ger användarna en möjlighet att administrera sin närvaroinformation till avancerade produkter för telefonister och handläggare, där all företagskommunikation hanteras i en gemensam, användarvänlig Windowsbaserad klient.

Företagets telefonister och handläggareFöretagets telefonister och handläggare: I Trio Enterprise kan du agera både telefonist och handläggare i ett och samma system.

Som handläggare/telefonist kan du snabbt få information om var en viss person befinner sig, hur eller när han/hon kan nås, eller vem som kan kontaktas istället. Telefonisten kan enkelt söka personen med SMS eller e-post, allt med hjälp av ett och samma system. Informationen sorteras och grupperas efter egna behov och önskemål, exempelvis kan anställda sorteras efter viss kompetens. Både växel (telefonist), närvarosystem och röstbrevlådor hanteras i samma verktyg.

Som handläggare/telefonist har du en lösning för såväl en mindre kundtjänst, call center eller helpdesk som för betydligt större liknande enheter inom ett företag. Vår erfarenhet är att våra kunder upplever en i snitt 25-procentig ökning av kundtjänsternas effektivitet redan första året efter att de implementerat Trio Enterprise. Oberoende av hur kunderna väljer att kontakta er kundtjänst – telefon, hemsida (webcallback och chat), e-post, SMS, fax eller personlig besök – så sköts all kommunikation via en lättanvänd Windows-klient.

 

Agent Attendantklienten: Hög produktivitet med Trios användarvänliga Windowsbaserade klient som används både av handläggare och telefonister. Integrerat verktygsfält ger möjlighet att arbeta i andra program utan att tappa översikten av inkommande ärenden. Alla inkommande ärenden sorteras enligt prioritetsordning och distribueras beroende på vilken kompetens den agenten har som har loggat in. Agenterna har tillgång till information som beskriver statusen på deras tjänster (köer) och kollegor. Det kan vara köstatus, såsom väntetider och vilka ärenden som finns i kö, vad andra agenter arbetar med och hur man uppfyller sina servicenivåer. Växelsamtal till telefonist innebär att telefonistapplikationen automatiskt kommer upp och utan en knapptryckning har man tillgång till all den funktionalitet som krävs för att arbeta som telefonist.

  • Agent Phone Client: Denna licens används så att handläggaren kan logga in utan någon mjukvaruklient, med hjälp av vilken telefon som helst (växelanslutna analoga, digitala eller IP telefoner, mobiltelefoner, hemtelefoner osv.) Vi kallar dessa handläggare klientlösa handläggare. Dessa handläggare får tillgång till samma kompetensstyrning och ärendefördelning som handläggare som använder den windowsbaserade klienten.
  • Agent Mobile Client: Enterprise Mobile Agent är en agentapp, Trio CC, som ökar mobiliteten. Dessutom ingår en webbaserad enklare agentapplikation. Trio CC är en avancerad agent app. I Appen kan agenten se köstatus, välja vilka ärenden den vill plocka eller bli automatiskt tilldelad. Agenten kan även söka på kollegor, administrera sin frånvaro och se andra inloggade agenters status. I appen finns många funktioner från Enterprise Agent Client och finnas att ladda ner från AppStore. Med Trio CC utökas möjligheter för de medarbetare som inte är stationerade vid en fast arbetsplats. Exempelvis kan du effektivisera genom att skicka arbetsuppgifter utmärkta på en karta till dina reperatörer. De kan snabbt få en överblick om närliggande arbeten och varje medarbetare kan genomföra fler arbeten och förflytta sig mindre. Det kan också underlätta för dig som jobbar med jour där du snabbt och enkelt kan få mer information om inkommande ärendet samt dina kollegors status. Den webbaserade applikationen behöver ingen lokal installation på datorn och har tillgång till samma kompetensstyrning och ärendefördelning som de andra klienterna. Webagenten har även möjlighet att se köstatus samt söka efter andra kollegor och administrera sin frånvaro.
ProfilstyrningFördelning av ärenden: Alla handläggare/telefonister kan i realtid byta roll från sin klient. En roll är en uppsättning av olika tjänster/köer som just denna handläggare ska/kan betjäna. Genom att byta roll kan man snabbt fördela tillgängliga resurser och en handläggare bli en extra resurs till en tjänst/kö som för tillfället har ett högt tryck med inkommande ärenden. Även en supervisor kan förändra status och roller på handläggarna för att bemöta aktuella kötider.
Trio AppAnvändarklienter: Trio Enterprise har ett antal klienter för den användaren i företaget som inte arbetar som handläggare eller telefonist men som har en anknytning att administrera. Användarna kan enkelt hantera sina hänvisningar via kalenderkoppling, en webapplikation eller med appen Trio referral, som finns för IoS, Android och Windows Phone klienter. Användaren kan också lyssna av sin röstbrevlåda från både webapplikationen och appen.

Free-seating

Free-seating: En handläggare eller telefonist som arbetar i Triosystemet kan logga in var de än befinner sig, genom att vid inloggningen ange önskat svarsställe som t.ex. en mobiltelefon eller en hemtelefon.

AdministratörsprogramAdmin program: I Trio Enterprise systemet finns administrationsverktyget Trio Administrator där man administrerar företagskatolgen, tjänster/köer samt handläggare och telefonister. Det är också möjligt att konfigurera behörighetsnivåer för användarna och administratörerna i systemet. Det innebär att du kan styra vilka administratörer som har rätt att administrera vissa tjänster/köer och agenter. Detta ger en möjlighet för olika organisationer att dela på ett Triosystem där man kan dölja användare och handläggare mellan de olika organisationerna.