Hur vill du möta dina kunder?

Hur vill du möta dina kunder?

I Trio Enterprise finns branschledande kundservicefunktioner som tar hand om all kontakt med era kunder. Detta innebär självbetjäningstjänster samt ärenden såsom samtal, mail, sms, fax, chatt och besök till handläggare/telefonister. All denna kommunikation hanteras av en enda användarvänlig, Windowsbaserad, klient.

Contact Center funktionerContact Center-funktioner: Contact Center-funktionen utökar möjligheterna för företag att kommunicera med sina kunder på flera olika sätt. Lösningen stödjer multipla kanaler så som samtal, e-post, webbchatt, sms, röstmeddelande, fax etcetera. Dessa tas om hand i en och samma universella kö. Contact Centret kan även integreras med tredjepartssystem, som till exempel ärendehanteringssystem vilket gör att handläggaren kan få rätt vy öppen när ärendet besvarats. Andra funktioner som stöds är IVR (knapptryckningar eller röststyrning), hantering av arbetsuppgifter och besök, prioritering av de olika inkommande ärendena, möjlighet att flytta pågående telefonsamtal från fasta enheter till mobiltelefon samt möjlighet att samarbeta mellan olika sajter och växlar. Här finns allt integrerat i en enda plattform.
Centraliserad universell köCentraliserad universell kö, som tar hand om och distribuerar olika ärenden såsom samtal, mail, fax, sms, arbetsuppgifter, call back, webbaserad call back, besök samt telemarketing till företagets handläggare/telefonister.
Tolka text i mailTrio Web Communication: Med Trio Web Communication ges du möjligheten att komma närmare dina kunder online genom avancerad chatt, co-browsing och video Läs mer här>>
Auto AttendantAuto Attendant: Den inringande ges möjlighet att snabbt och enkelt få tag i den person de söker via automatisk telefonist. Den automatiska telefonisten kan ta emot samtal dygnet runt. Trio Auto Attendent gör det också möjligt för de anställda att hänvisa sina anknytningar genom att via röstkommandon tala om för Trio Auto Attendant varför de inte är på plats och när de kommer tillbaka. Auto Attendant stödjer svenska, norska, danska och engelska.
call backCall back: Återuppringningsfunktionen garanterar att den som inte vill vänta kvar i kön fortfarande kan behålla sin köplats. Den inringande lämnar sitt telefonnummer så ringer handläggaren istället upp när ärendet kommer först i kön. Det finns även möjlighet att lägga dessa call backärenden i en annan kö med kanske lägre prioritet om det skulle passa verksamheten bättre. Systemet håller reda på hur länge kunden har väntat. Det går även att via webben fylla i att man önskar bli uppringd (web call back)
KompetensstyrningKompetensstyrning: Kompetensstyrning innebär att alla inkommande kundkontakter tilldelas den resurs som är bäst lämpad att ta ärendet. Detta säkerställer en hög och effektiv service samt rätt nyttjande av personalens kompetens.
Tolka text i mailTolka text i mail: Här ges du möjligheten att automatiskt styra mail och fax baserat på satta nyckelord och/eller identifikation. Exempelvis kan system identifiera ett mail som innehåller ordet annons och automatiskt skicka det till annonstjänsten/kön.
IVRIVR: Möjlighet till självbetjäning – den inringande erbjuds att via IVR (knapptryckningar eller röststyrning) göra sina menyval för att smidigt och snabbt lotsas fram till rätt person. Inställningarna för att skapa talsvarsmenyer (IVR) görs via Trio Interaction Studio som innehåller ett avancerat verktyg för samtalsdistribution och köregler. Med det grafiska verktyget kan utbildad teknisk personal ställa in hur ärenden ska distribueras.
VisitVisit: Ett system för besökshantering som automatiserar hantering och registrering av besökare. Som tillägg kan systemet hantera att besökare hamnar som ärenden hos handläggare. Därmed får man statistik även på besök, hur många besök samt hur lång tid besöken tar.
Text to speechText to speech: Istället för att tala in ett meddelande eller en hälsningsfras till en tjänst/kö kan handläggaren eller telefonisten skriva text i ett administrationsprogram. Texten läses sedan upp automatiskt av en syntetisk röst.