Vilka funktioner/tjänster behöver du?

Vilka funktioner/tjänster behöver du?

Företagstjänster är de tilläggstjänster i produktpaketet som ger ert företag möjlighet att skapa er egen unika lösning som passar er och era kunder bäst.

Enterprise Directory

Enterprise Directory: Trio Enterprise abonnentdatabas innehåller all specifik information om de anställda.

PresencePresence: De anställdas tillgänglighet baseras på information från kalendersystem, webbaserade klienter samt tredjeparts närvarosystem (som t.ex. Microsoft Lync/Skype for Business och Cisco Unified Presence Client). Information kan även hämtas från både mobila och fasta enheter. Detta ger telefonisterna en utmärkt möjlighet att kunna koppla samtal till rätt person med mycket större chans att just denne svarar!

Mobil Linjestatus

Mobil Linjestatus: Enterprise Mobile Line status ger kundens telefonister och handläggare möjligheten att ha en översikt över kollegornas mobiltelefoner. I Handläggar/telefonist applikationen visas om mobilen är ledig, upptagen eller avstängd.

Kalenderkoppling

Kalenderkoppling: Trio Calendar Connection är en server-till-server-baserad installation, vilket innebär att ingen installation krävs på klientsidan. Genom kalenderprocessen synkroniseras kalenderhändelser och hänvisningsinformation mellan e-postservern och Enterprise-servern automatiskt. Om du lägger till, tar bort eller ändrar en hänvisning i Trio, återspeglas ändringen i kalendern om kopplingen är dubbelriktad. Bokningar gjorda eller raderade i kalendern skickas över till Triosystemet som aktiverar respektive avaktiverar hänvisningen.

Gästwebb

Gästwebb: Enterprise Guest Web är en webb applikation som möjliggör användare utanför organisationen att söka i abonnentdatabasen efter information.

Kötid och köplatsinformation

Kötid och köplatsinformation: En rösttjänst som informerar den inringande om beräknad väntetid och/eller den inringandes plats i kön. Tjänsten används för att informera och uppdatera den inringande om köstatus.

Inspelning

Inspelning: Med Trio Voice Recorder kan du spela in samtal som går genom Trio Enterprise-servern. Genom Voice Recorders unika buffringssystem kan du spela in hela samtalet även om du aktiverar inspelningen manuellt mitt under samtalet. Inspelningen kan också göras automatiskt, att varje samtal spelas in eller kanske var tionde.

Quality Management Suite: Quality Management Suite , QMS, är en del av Enghouse globala produktportfölj och nu även en del av Trio Enterprise 7.1. Genom QMS kan samtalen kvalitetssäkras via inspelning och medlyssning. Det är även möjligt att spela in agentens skärm samt evaluera och coacha agenterna via ett poängsystem. QMS är en produkt för företag som vill ha en flexibel lösning som inkluderar inspelning med möjlighet till avancerad administration såsom att tidsbestämma lagringen, logg på vem som tagit del av inspelningen samt rättighetsstyrning. Läs mer >>

Statistik

Statistik: Utförlig statistik antingen webb eller excelbaserad. Det finns ett antal fördefinierade rapporter där man kan finna statistik på de ärenden som inkommit och statistik på de handläggare och telefonister som har arbetat i systemet.

Integration med ERP/CRM system: Integrationen med andra system såsom ärendehanteringssystem, faktureringssystem osv gör det möjligt för handläggaren att få upp rätt kundbild direkt när han/hon svarar. Den inringande kan identifieras genom att t.ex. ha knappat in sitt kundnummer eller att den inringandes nummer är känt av systemet.

System Konfiguration

System Konfiguration: Multipla konfigurationsalternativ som erbjuder flexibla möjligheter inom allt från skalbarhet till samverkan mellan företag.