Vision 80/20

 

Flexibel med Vision 80/20

Vision 80/20 är ett system som används som en molntjänst och är en del i en operatörslösning. Systemet stödjer hela organisationen med en lätthanterad telefoni som är skalbar och flexibel till dina behov.

I dag befinner sig telefonisystemen i gränslandet mellan IT och telefoni. En optimal telefonilösning är i allmänhet integrerad med ett eller flera IT-system som exempelvis Active Directory, säljstöd- och kalendersystem samt Microsoft Skype for Business. Med Vision 80/20 som plattform kan ditt företag få en paketerad operatörslösning utifrån era förutsättningar och behov.


Vision 80/20 är ett komplett koncept och skalbart för företag och organisationer i alla storlekar. Systemet har hög flexibilitet med korta ledtider att implementera och är enkel att anpassa vartefter ert företag förändras. Vision 80/20 är lätt att använda och ger snabbt mätbara resultat för ditt företag. Vi fokuserar på att förenkla processerna för den enskilda medarbetaren med lättanvända gränssnitt och smarta system som underlättar arbetet. Lösningen är en del i en operatörslösning och möjliggör att ni kan fokusera på kundservice istället för tekniska implementaionsprojekt. För att du enkelt ska få en översikt över vilken funktionalitet Vision 80/20 kan erbjuda har vi delat upp funktionalitet och användare i varsitt avsnitt.

Vilka funktioner/tjänster behöver du?Funktionalitet

Våra partners operatörslösningar bygger delvis på Vision 80/20. Grundläggande för alla lösningar är att våra produkter erbjuder dig som användare flexibilitet med kort starttid, skalbarhet och paketering som passer era behov. Här får du en övergripande bild över vilka funktionaliteter systemet är kapabel att ge ditt företag och era medarbetare. >>

Roller

Med Vision 80/20 har du möjlighet att arbeta utifrån fyra olika roller beroende på vem du är.>>