Tekniska utbildningar

Tekniska utbildningar för partners

Vi erbjuder anpassade och schemalagda tekniska utbildningar.
Syftet är att hjälpa våra partners att erbjuda bästa möjliga service till sina kunder.
Utbildningarna täcker in både Trio Enterprise och Vision 80/20.

Startkursen för våra tekniska utbildningar är någon
av följande:
Trio Enterprise: Basic Support & Installation
Vision 80/20: 1st Line Support and Installation

Enghouse-Education

För att få arbeta med installation och support av våra produkter kräver vi att du är certifierad i respektive produkt och område. Genom att gå någon av våra utbildningar och genomföra ett godkänt certifieringsprov blir du certifierad.

Är du partner till Enghouse Interactive är du välkommen att boka in dig på våra tekniska utbildningar.

Våra tekniska utbildningar samt fullständigt schema hittar du på vår partner area.

Det går även bra att skicka e-post till oss om ni har frågor eller vill boka in er på kurs:
Training.NE@enghouse.com

Alla våra utbildningar innehåller såväl praktiska som teoretiska moment och avslutas med ett certifieringsprov.

Hittar du inte det du söker i nedanstående kursutbud tveka inte att kontakta oss så kan vi sätta ihop en anpassad utbildning som passar just era behov.

Tekniska standard utbildningar Trio EnterpriseKurslängd
Nivå 1
Trio Enterprise Basic Support & Installation4 + 4 dagar
Nivå 2
Multi Server solutions4 dagar
Auto Attendant3 dagar
Calendar Connection & Enterprise Sync2 dagar
Trio Chat & Web Communication
2 dagar
Trio Enterprise Visit Support & Installation
1 dag
Data Manager & Quality Management Suite 1,5 dag
Nivå 3
Trio Enterprise integration with Skype for Business4 dagar
Trio Enterprise Advanced configuration & CRM- Intergration2 dagar

Utbildningar Vision 80/20Kurslängd
Kontakta: Training.ne@enghouse.com för bokning.

Trio Enterprise Basic Support and Installation (4 + 4 dagar)

Kursen är till för de tekniker som ska arbeta med produkten Trio Enterprise antingen i support eller också installation.
Du får lära dig att installera, konfigurera och uppgradera enklare Trio Enterprise system. Du kommer även att få kunskaper i systemöversikten samt hur man supporterar och upprätthåller systemen.
Kursen innehåller såväl praktiska som teoretiska moment.

Förkunskapskrav:
Grundläggande kunskaper om:
Windows 2012 Server
PBX funktioner

 

Trio Enterprise Multi-Server Solutions (4 dagar)

Kursen vänder sig till vana Trio Enterprise tekniker och syftar till att utbilda deltagarna i olika sorters flerserverlösningar samt skillnader dem emellan. Under utbildningen får du kunskaper om så väl flerserverlösningar och satellitservrar som Failover, Total Restore, backuper och processer. Du kommer även att få lära dig uppgradera flerserverlösningar med Failover samt jobba med felsökning och support.
Kursen innehåller såväl praktiska som teoretiska moment.

Förkunskapskrav:
Genomgått och klarat certifieringen av:
Basic Support and Installation course (senaste version) eller
Update Course till senaste version

 

Auto Attendant Support and Installation (3 dagar)

Kursen riktar sig till Trio Enterprise tekniker som kommer arbeta med modulen Auto Attendant. Under utbildningen får du lära dig installera och supportera denna modul samt de olika funktionerna som finns i denna produkt.
Kursen innehåller såväl praktiska som teoretiska moment.

Förkunskapskrav:
Genomgått och klarat certifieringen av:
Basic Support and Installation course (senaste version) eller
Update Course till senaste version

 

Calendar Connections and Enterprise Sync (2 dagar)

Kursen syftar till att utbilda Trio Enterprise tekniker i installation och support av kalenderkopplingar samt Enterprise sync som är en synkronisering av data mellan ett AD och Trio Enterprise databasen.
Kursen innehåller såväl praktiska som teoretiska moment.

Förkunskapskrav:
Genomgått och klarat certifieringen av:
Basic Support and Installation course (senaste version) eller
Update Course till senaste version
Grundläggande kunskaper om:
Microsoft Exchange 2010
Microsoft Active Directory
Lotus Notes R7 or R8
Novell e-directory and Novell GroupWise, versions 7 or 8
Google Calendar

 

Trio Chat & Web Communication (2 dagar)

Kursen riktar sig till Trio Enterprise tekniker som har grundläggande kunskaper i Trio Enterprise. Under kursen lär du dig om de olika chatmodulerna som finns i Trio Enterprise produkten. Du lär dig installera och supportera modulerna Trio Web Chat och Trio Web Communication. Du kommer även få teoretiska kunskaper om integrationen med chatverktyget E-dialog samt hur de olika chattmöjligheterna i Trio Enterprise kan samexistera.

Förkunskapskrav:
Genomgått och klarat certifieringen av:
Basic Support and Installation course (senaste version) eller
Update Course till senaste version

 

Trio Enterprise Visit Support & Installation (1 dag)

Denna kurs riktar sig till tekniker som har grundläggande kunskaper i Trio Enterprise och vill lära sig om modulen Trio Visit. Under utbildningen lär du dig att installera, konfigurera och supportera modulen Visit på såväl server som klient sidan.
Kursen innehåller såväl praktiska som teoretiska moment.

Förkunskapskrav:
Genomgått och klarat certifieringen av:
Basic Support and Installation course (senaste version) eller
Update Course till senaste version

 

Data Manager & Quality Management Suite (1,5 dag)

Denna kurs riktar sig till tekniker som har grundläggande kunskaper i Trio Enterprise och vill lära sig om modulen Data Manager och QMS. Under utbildningen lär du dig att installera, konfigurera och anonymisera data i Trio Systemet.
Quality Managent Suite, här lär dig installera,  konfigurera och använda QMS, en produkt som innehåller samtalsinspelning, agentutvärdering och skärminspelning.
Kursen innehåller såväl praktiska som teoretiska moment.

Förkunskapskrav:
Genomgått och klarat certifieringen av:
Basic Support and Installation course (senaste version) eller
Update Course till senaste version

 

Trio Enterprise Integration with Skype for Business (4 dagar)

Kursen riktar sig till vana Trio Enterprise tekniker som har stora kunskaper inom produkten. Under kursen kommer du att lära dig att installera, konfigurera och supportera integrationen mellan Skype for Business och Trio Enterprise.

Förkunskapskrav:
Genomgått och klarat certifieringen av:
Basic Support and Installation course (senaste version) eller
Update Course till senaste version eller Multi-server solutions

Grundläggande kunskaper om:
Skype for Business
Microsoft Lync

Trio Enterprise Advanced configuration & CRM-Integration (2 dagar)

Kursen riktar sig till vana Trio Enterprise tekniker som har stora kunskaper inom produkten. Du ska ha installerat flertal Trio Enterprise system och vill lära dig mer om avancerade konfigurationer som är möjliga inom Trio Enterprise.  Vi går också igenom CRM- integration med Microsoft Dynamic.


Förkunskapskrav:
Genomgått och klarat certifieringen av 

Basic Support and Installation course (senaste versionen) eller
Update Course till senaste versionen

och
Multi-server solutions

Grundläggande kunskaper om:
Windows 2008 and 2012 Server

Trio Enterprise update course

De certifieringar som man tar gäller endast i den versionen som de tas i. För att kunna fortsätta arbeta med Trio Enterprise behöver man förnya sina certifieringar genom att gå en uppdateringsutbildning. Uppdateringskurser kan se lite olika ut beroende på vad den nya versionen innehåller. Vi har genomfört både uppdateringsvideos och mer avancerade uppdateringsutbildningar plats med både praktiska och teoretiska moment.

För att veta mer om hur du kan förnya dina certifieringar och vad som är möjligt för dig, kontakta Training på Training.NE@enghouse.com.

 

Vision 80/20 kontakta oss för bokning  training.ne@enghouse.com