Vision 80/20 roller

Roller

I Vision 80/20 kan du jobba utifrån olika roller beroende på vem du är och vad du behöver kunna göra. Välj mellan fyra olika roller.

Telefonist:
jm10Som telefonist har du tillgång till all information som behövs för att snabbt söka, koppla eller meddela om personen som efterfrågas inte är tillgänglig. Informationen kan vara organisationstillhörighet, telefontider, schema, vilka möjligheter som finns att skicka samtalet vidare till ersättare, röstbrevlåda, annat nummer osv. Telefonistklienten har tre olika huvudfunktioner.

• Söka
• Koppla
• Hänvisning och Meddelandehantering

Företagets telefonister och handläggareAgent:
Som agent kan du arbeta med eller utan klientapplikation. En handläggare utan klient kan endast besvara och hantera samtal. Den som dessutom har tillgång till dator med webbläsare har även tillgång till Vision 80/20 Contact Center webbaserade agentverktyg (Desktop Agent). I och med detta kan handläggaren och vara med och betjäna köer som förutom samtal hanterar e-post och callback.

Teamleader:
Som Teamleader agerar du som en supervisor och kan logga på/av andra agenter och flytta bemanning av köer. Dessutom har du tillgång till statistikverktyget och får användbar statistik om bland annat leveransnivåer och kötider.

jm6Web user:
Med web user (Informera) har medarbetarna tillgång till funktionerna och informationen i Vision 80/20. Medarbetarna har tillgång samma information om alla användare som telefonisterna. Genom att kunna söka på samma sätt som telefonisterna försvinner behovet av att ringa till växeln. Användarna kan se aktuella och kommande frånvarobesked på alla användare.