AI är lika stort som internet

vi har bara skrapat på ytan!

Det var som vanligt fullsatt när Enghouse och Telekom Idag bjöd in till frukostseminarium. Under en inspirerande och dynamisk timme delade Eva Fors, chef för Google Cloud i Norden och BeNeLux, med sig av sina spaningar och erfarenheter om framtidens arbetsplats. Det handlar om automatisering, ledarskap och Karlsson på taket.
”Arbetet är ingen plats, det är något du gör!” Med det citatet inledde Eva Fors sin presentation för att beskriva det nya arbetslivet. Tekniken gör det möjligt för oss att arbeta överallt och behöver inte vara kopplat till en specifik plats. I takt med att AI, artificiell intelligens, Machine Learning och automatisering utvecklas behöver vi definiera vad arbete egentligen är. Vad förväntas av medarbetare? Vilka krav ställs på ledarskap?

Svenskarna och AI

McKinsey och Google genomförde nyligen en undersökning som visar att vi i Sverige är något mer positivt inställda till AI, jämfört med andra europeiska länder.
– AI är vare sig bra eller dåligt, det är en tillämpning och en plattform som rätt använt ger fantastiska möjligheter. Maskiner kan arbeta åt oss när vi sover eller gör något annat produktivt, men fel använt kan det även användas i skadliga syften. Därför är det också viktigt att vi pratar om hur vi använder AI. I dag är till exempel maskiner oändligt mycket bättre än människor på röst- och bildigenkänning.

AI är hett men kan inte ersätta fysiska mötet

Idag finns det tre bra förutsättningar för Machine Learning. Den ena är att vi skapar oändligt mycket data i form av mail, dokument, bilder och filmer. Det andra är att det aldrig har varit så billigt att lagra data. Dessa faktorer i kombination med att alla har tillgång till kraftfulla plattformar genom publika molntjänster idag gör att det finns ett bra läge för Machine Learning. Men AI kan inte ersätta allt.
– På Google har vi all teknologi vi kan önska oss men det finns fortfarande inte riktigt bra plattformar för det sociala kittet, small talk, som man bara kan få till i korridoren. Vi är ju ändå sociala varelser som gillar att träffas. Det kommer säkert, men i dagsläget är det svårt att i alla lägen ersätta det fysiska mötet.

5 % av vår arbetstid bidrar till att föra verksamheten framåt

Jobben kommer inte att försvinna men det finns en hög automatiseringsgrad. Det finns undersökningar som visar att endast 5 % av allt vi gör på vår arbetstid är något som verkligen för verksamheten framåt.
– Det känns kanske inget vidare att av alla timmar jag arbetar så skulle det bara vara 5 % som gör skillnad. Men om man vänder på det och tänker efter hur stor del av jobbet som skulle kunna automatiseras så att jag istället kan fokusera på det som gör skillnad, så ser man att det finns många möjligheter.

Effektiva team

För många är Google en arbetsplats med lekfulla, corny miljöer där man äter hur mycket godis som helst. Men det är andra fundament som gör Google. Alla medarbetare har stor frihetsgrad och det är inte enbart cheferna som har ansvaret att tillsätta eller avskeda medarbetare. Istället sker rekrytering kollektivt och man lägger ned mycket fokus på att bilda effektiva team och utgår då från följande tre hörnstenar. Det ska finnas trygghet i gruppen. Alla ska våga säga vad de vill och våga göra misstag. Medarbetarna ska ha en emotionell intelligens. De ska kunna förstå en kollegas situation. Sist men inte minst, i ett effektivt team blir allas röst hörda.

Karlsson på taket

Eva leder ett distribuerat team med medarbetare i flera länder. Det här är hennes personliga krav när hon rekryterar: 1) Kommunikationsförmåga är A och O, och är speciellt viktigt om man är på flera hundra mils avstånd och primärt pratar genom olika tekniska plattformar. 2) Förmåga att arbeta självständigt, att vara ”Karlsson på taket”. Alla medarbetare måste ha en inbyggt egen propeller som de själva drar upp – varje dag. ”Som ledare kan inte jag dra upp propellrar på alla medarbetare för att det ska hända någonting”, säger Eva. 3) Produktivitet, att själva ta aktiva beslut. 4) Arbetsmoral – att få jobbet gjort, och visa respekt för sina medarbetare är extra viktigt att tala om när man har fria sätt att arbeta. Är det ok att vara på sommarstugan och måla huset och bara svara på mail på morgonen och kvällen?

”Som chef ska man ha lite ont i magen”

Det är viktigt att mäta vad som ska göras för att få alla med på banan, att ge feedback till medarbetare och att våga delegera.
– Uppmuntra, uppmuntra, uppmuntra! Synliggör och ge feedback. Se till att någon vågar steppa lite utanför. Som chef gäller det verkligen hålla i sig om det skiter sig, att peppa, ”nästa gång då blir det bättre”. Och kunna släppa på kontrollen. Om man inte som chef ständigt har lite ont i magen för vad medarbetarna ska göra då har man inte släppt tillräckligt med kontrollen. Och glöm inte öppenhet; varför skulle inte det här vara tillgängligt för alla? Varför skulle jag inte kunna dela den här informationen?

AI är en revolution

Vad blir nästa tekniska utmaning efter AI?
– Vi har bara skrapat på ytan vad gäller hur vi kommer att använda oss av Artificiell Intelligens. Jag tror att vi står inför en revolution som kommer att påverka oss lika mycket som när vi började använda oss av Internet i bred utsträckning.