Ängelholms kommun erbjuder flera olika kontaktvägar

för att möta medborgarnas olika behov

Ängelholms kommun erbjuder sedan våren 2015 möjlighet att chatta via engelholm.se. Mariella Magnusson, kvalitetssamordnare på Ängelholms kommun, berättar om vikten av att erbjuda många kontaktvägar för medborgarna.

Varför är det viktigt med webbkommunikation?
Effektiv och tillgänglig webbkommunikation är ett måste för en kommun idag för att nå sina målgrupper. Ett steg i att vara tillgänglig är att erbjuda flera olika kontaktvägar, såsom telefon, epost, chatt, kundforum och sociala medier så att medborgare kan kontakta kommunen på sina egna villkor.

Vilka utmaningar stod ni inför?
Kommunikation via chatt och andra sociala medier kräver att man svarar snabbt, och då svaren ofta måste inhämtas från andra enheter krävs det att den interna kommunikationen inom hela organisationen genomsyras av samma servicetänk.

Hur har er dialog med medborgarna förändrats?
Vi erbjuder som sagt flera olika kontaktvägar för att möta medborgarnas olika behov. Detta är ett pågående arbete som utvecklas hela tiden, utöver att vi snart ska börja med sociala medier-tillägget i Trio har vi till exempel precis infört ett digitalt kundforum på engelholm.se.

Har ni någon statistik på hur många som använder webben eller på annat sätt fått respons på vad medborgarna tycker?
Människor i kommunen hör av sig till oss på många olika sätt och det ser vi som en respons i sig. De känner att de kan förvänta sig fullgod service över internet och vi gör vårt bästa för
att svara upp mot det.

Hur tycker du själv att det fungerar?
Jag tycker att vårt arbete med digitala kontaktvägar fungerar bra, men det gäller att aldrig stanna av. Det är viktigt att tänka framåt, fortsätta utvecklas och undersöka nya möjligheter för att öka användandet av de digitala kanalerna.

Vad är nästa steg?
Vi är i startgroparna med sociala medier-tillägget till Trio, så det ska bli spännande att utvärdera detta när vi varit igång ett tag. Sen inför Ängelholms kommun en helt ny hemsida i juni där kontaktvägarna in till Kundtjänst kommer vara mer framträdande. Kommunen satsar även mycket på digitaliseringsarbete och utreder möjligheterna till fler e-tjänster för att underlätta ännu mer för medborgarna i deras kontakt med kommunen.

Ängelholm i korthet:
Antal invånare: 41 800
Areal: 420 kvm
Km strand: 6 km lång sandstrand
Närhet till kontinenten: 1,5 h från Köpenhamn
Firade 500-årsjubileum år 2016