Ängelholms kommun vann ”Bästa kundservice” i den årliga utmärkelsen Brilliant Awards – Customer Experience. Hemligheten bakom framgången ligger i gott internt samarbete, långtgående handläggning direkt i kundtjänst och aktiv uppföljning. Enghouse Interactive, som är stolt leverantör av kontaktcenterlösningen, gratulerar till första platsen.

– Framgången är ingen slump. Att ha ett väl fungerande internt samarbete med de olika verksamheterna, kunniga handläggare med ett stort mått servicekänsla och långtgående ärendehantering direkt i första linjen är de främsta anledningarna till att Ängelholms kommuns kundtjänst rankas högt i olika undersökningar. Att vi dessutom har medarbetare som trivs med sitt arbete och att det finns en stark teamkänsla i kundtjänst gör inte saken sämre, säger Maria Sjödin Nilsson, servicechef på Ängelholms kommun.

På Ängelholms kommun är det 20 medarbetare i kundtjänst som årligen hanterar upp emot 160 000 ärenden, via olika kanaler såsom telefon, chatt, kundforum, besök, facebook och mail.

I en tid där digitalisering möjliggör nya och förändrade tjänster för våra kunder krävs det både omställning i form av tekniska lösningar och förändrade arbetssätt, där i framtiden kunder kommer att göra flertalet av sina ärenden direkt via digitala lösningar. Dock är fortfarande telefon den vanligaste kontaktvägen in till kundtjänst och står för drygt 80 procent av alla ärenden. Det systematiska arbetet är viktigt för kvaliteten på kundtjänst. Kundnöjdhet mäts i realtid på kontakter som är gjorda via telefon och mail. På så sätt kan kundtjänsthandläggarna se sina resultat direkt efter avslutat samtal eller mail. Utifrån detta görs uppföljningar, handläggarna coachas internt och man sätter upp nya mål för att bli ännu bättre i kontakten med kunden.

– En annan faktor till hög kundnöjdhet är att många ärenden kan avslutas direkt i kundtjänst utan att våra kunder behöver slussas vidare in i organisationen, säger Maria Sjödin Nilsson. Vi arbetar aktivt med att ge mervärde i kundmötet och se till att kunden får all information samlad vid ett och samma tillfälle och även förutse svar på eventuella följdfrågor.