Ascom personsökarsystem

Handläggaren söker upp den personen som personsökarmeddelandet ska skickas till och väljer att skicka ett ”personsökarmeddelande”. Ett nytt fönster visas där meddelandet skrivs in. Handläggaren behöver inte gå in i ett annat program utan allt görs från Enterprise Agent/Attendant applikationen. Det är möjligt att skicka ett gruppmeddelande, dvs samma meddelande till flera abonnenter. För enklare och smidigare hantering så kan man lägga upp olika meddelandemallar som beroende på innehåll automatiskt fyller i tex den inringandes namn och telefonnummer.

ascom