Behöver vi oroa oss för ny teknik?

Kommer robotarna ta över?

Jag vill hävda att  Teknisk utveckling oftast är bra!
Se exemplet med Henry Ford och industrialismen – allt skulle automatiseras och väldigt få skulle få behålla sina jobb. Så blev det inte utan fler jobb skapades i närliggande branscher och människan har med teknikens hjälp fått fantastiska möjligheter att förflytta sig.

Alla pratar om AI – IoT och liknande begrepp – som i kundtjänstsammanhang bl. a. betyder ökad automatisering av repetitiva uppgifter och bättre möjligheter till självbetjäning

Maskiner och teknik utvecklas ständigt och blir också allt mer intelligentare men människan är fortfarande överlägsen när t.ex. en plötslig förändring sker som kräver ett ögonblickligt beslut baserat på de nya förutsättningarna som plötsligt har uppstått. Eller när arbetet kräver empati – flexibilitet eller nytänkande.

Vi människor har alltid anpassat oss till nya förutsättningar – så omfamna nya möjligheter – fundera på hur den kan hjälpa just er både i vardagen både privat och på jobbet.

Michael Stubbing
Managing Director, Enghouse Interactive