Vidyo – videoplattformen vars bildkvalitet och säkerhet alltid levererar

Blogg, 2020-10-01

Marika Henriksson Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

Genom att erbjuda självservicetjänster får företagen mer tid att hjälpa de kunder som behöver personlig service. För det personliga mötet digitalt behövs en videokonferensplattform med hög säkerhet och hög tillförlitlighet, samt bra bildkvalitet, t ex. videolösningen, Vidyo. Jag har intervjuat Jeremy Payne, Marknadschef på Enghouse Interactive och frågat om vilka behov han ser på marknaden kring videokommunikation.

jeremy payneVi har på grund av pandemin tvingats skynda på den digitalisering och förändring som redan till viss del påbörjats eller planerats. Acceptansen för ny teknologi är hög och sättet vi arbetar på blir mindre och mindre bundet till en geografisk plats då möten och konferenser görs via en videoplattform. Utmaningen för många företag är idag att hitta rätt lösning för sin unika affärsverksamhet och kundbehov.

Tittar man på det sista decenniet har det skett verkliga förändringar i hur kunder interagerar med företag. Möjligheten för vad som kan göras har breddats genom en högre acceptans för ny teknologi.

Video ger den personliga kontakten en extra dimension

– Vi vet idag att kunden löser mycket på egen hand genom att själva söka information via Google eller tjänster som till exempel Tripadvisor istället för att vända sig till ett företags support eller kundtjänst. När man väl tar en personlig kontakt är man påläst och vill ha svar på frågor och problem som inte kan lösas online. Genom att erbjuda självservicetjänster för vissa typer av frågor, ges mer tid till att hjälpa de kunder som behöver personlig service eller har mer komplexa problem, säger Jeremy Payne, Marknadschef på Enghouse Interactive Norden.

Enghouse Interactive har funnits i över 30 år och är experter på hantering av kundinteraktion. I slutet av 2019 förvärvades bland annat videoplattformen Vidyo, som skulle komma att spela en viktig roll för kundernas affärsverksamhet och kommunikation bara några månader senare. Utmärkande för Vidyo är den höga säkerheten kring data och information samt stabil och god bildkvalitet för tillfällen då kommunikationen är som absolut viktigast.

Pandemin blev sanningens ögonblick!

Covid-19 har varit en katalysator för teknologiinvesteringar som tidigare varit svåra för företag att räkna hem. Insikten i att många företag inte kommer gå tillbaka till hur de använde kontoret eller arbetsprocesser som gällde innan pandemin har gjort att många sett över möjligheterna med digitala verktyg.

– Att kunna arbeta på distans innebär en effektivisering och ökad livskvalitet för medarbetaren som till exempel inte behöver lägga tid på att pendla till jobbet. Dessutom behöver vi inte resa på samma sätt nu när en majoritet av mötena kan göras via video. Jag tror att sättet vi arbetar på kommer förändras fundamentalt och att det finns en nytta i det för alla parter. Vi ser att teknologin är här för att stanna och det är därför viktigt att företagen verkligen förstår vilket behov de har, säger Jeremy Payne.

Krypterad och integrerad videokonferensplattform

På Enghouse Interactive ser man två primära behov från marknaden. Det första är ett behov av en högre nivå av säkerhet och kryptering i videokonferensplattformen. Videokvaliteten måste vara hög för att kunna lösa komplexa problem inom exempelvis mobil sjukvård och via molnet erbjuds hög tillgänglighet, optimerad internetrouting och låg latens. Det andra behovet är möjligheten att anpassa videoplattformen till ett specifikt behov och att kunna få mjukvaran helt integrerad i en varumärkesidentitet och tredjeparts hård- eller mjukvara.

– Vi förser kunderna med en verktygslåda så att de kan anpassa och justera mjukvara till andra system. Vår white lable teknologi är både robust och säker och öppnar för att möta kundernas specifika syfte med video. Den kombinationen är för många av våra kunder det som avgör att valet faller på just oss och vår plattform. Vi bryr oss mer om att teknologin fyller sin viktiga funktion än att vårt namn måste synas, säger Jeremy Payne.

Registrera dig för en provperiod av Enghouse Vidyo