Brilliant

För att öka medborgar/kundnöjdheten är det viktigt att veta vad de som ringer in till kundtjänsten tycker om den servicen de fick. När ett samtal kommit in till kundtjänsten och tagits hand om av en handläggare så skickas automatiskt data om samtalet från Trio Enterprise till Brilliant. Beroende på det data som skickas, tex samtalets längd, vilken tjänst som betjänade samtalet etc så kommer en kundenkät genereras automatiskt utan att handläggaren behöver göra någonting manuellt. Det blir kortare svarstider när agenten inte behöver efterbearbetningstider för att mata in samtalsdata i systemet

Datat samlas sedan upp i Brilliant där det analyseras. Resultatet blir ett verktyg att använda för att förbättra kundservicen och få nöjdare kunder.