EID2019 - Et Nordiskt møte

Clarion Hotel Arlanda

Registrering partnerpakke

Velkommen som utstiller under Enghouse Interactive Dagene.
Påmelding for utstillere gjøres nedenfor.
Varje deltager må registrere seg på en egen side, hvor også overnatting er booket.
Påmelding for deltager åpner i begynnelsen av mai.

Pris partnerpakke: NOK 38 500 (inklusive 1 deltager). Påmelding er bindende.

Har du spørsmål, vänligen kontakta Madeleine Kastberg; madeleine.kastberg@enghouse.com alt 0730-668818