2018 Gartner

Magiq Quadrant Challenger

Gartner har återigen nämt Enghouse Interactive i den senaste Magic Quadrant för kontaktcenter

Vi tror att Enghouse Interactive fortsätter att positionera sig som en utmanare inom Gartner Magic Quadrant för kontaktcenter. Infrastrukturen speglar vår förmåga att genomföra och lyckas migrera flerkanaliga kontaktcenter från äldre PBX-plattformar till UC-plattformar som Skype for Business. Vår ”one-stop-shop” för all kundkontaktkommunikation ger en fullständigt integrerad dynamisk kundinteraktion med ett modulärt tillvägagångssätt, ett konsekvent användargränssnitt genom hela portföljen, vilket gör det smidigt för kunderna med en enkel go-to-market-strategi för våra partners.

Enghouse Interactives President, Ernie Wallerstein, och Global VP Product Management, John Cray, diskuterar bakgrunden till varför Enghouse Interactives nyligen positionerade sig som en utmanare i Gartners Magic Quadrant för kontaktcenterinfrasktruktur.

Ladda ner och läs rapporten

Ladda ner rapporten

Gartner har utsett Enghouse Interative som en utmanare i Magic Quadrant för kontaktcenterinfrasktruktur. Det här tror vi är anledningen:

Under de senaste tre åren har Enghouse flyttat från en nischspelare 2016 till en utmanare inom 2018 Magic Quadrant för Contact Center Infrastructure. Vi är tacksamma för detta erkännande från Gartner, som enligt vår åsikt validerar strategin bakom vårt momentum och tillväxtbana.

Då företag runt om i världen flyttar från callcenters med endast röstsamtal till omni-channel-kontaktcenters måste de ha en partner som framtidssäkrar och migrerar från äldre PBX:er till nästa generationens UC-plattformar, såsom office 365 och Skype for Business. Enghouse Interactives lösningar tillåter företag att växa både i storlek och kapacitet, men också med den kritiska operativfunktionen som tillhandahålls av en snabb back office integration. Hittills har vi mer än 550 kunder med sitt kontaktcenter i Microsoft Skype for Business och det fortsätter att växa.

Flexibilitet – val och kontroll

Val och kontroll är hörnstenarna i vår verksamhet, eftersom vi är övertygade om att en storlek inte passar alla. Vi tror att anledningen till vår fina placering i Challenger-kvadranten återspeglar bredden och djupet hos våra modulära lösningar. Det ger organisationer av alla storlekar och med  kommunikationsplattformar med flexibiliteten att anpassa sitt kontaktcenter den bästa funktionaliteten lämpad för sin verksamhet och miljö – levereras lokalt, i molnet eller hybrid.

Molnalternativ för alla

Vår omfattande portfölj omfattar även Enghouse Interactives CCaaS-erbjudande, Contact Center: Service Provider (CCSP), en av de mest distribuerade plattformarna för Cloud Contacts Center i världen. En rad kompletterande lösningar som realtidsanalys, kvalitetshantering, självbetjäning, IVR, kunskapshantering och åtföljande konsoler, nära integrera med alla kontaktcenteralternativ, vilket möjliggör organisatorisk tillgång till realtid och historiskt sammanhang som rejält förbättrar kundupplevelse.

One Stop Shop för alla kundservice-applikationer

Enligt vår uppfattning är Enghouse Interactives allomfattande karaktär anpassad till Gartners påstående att ”kontaktcenterchefer föredrar att köpa mycket, eller allt av deras CCI, som ett paket från en enda källa, i strävan efter enklare och bestående integrering, vagga till grav integrerad rapportering och analys, och enklare systemhantering. Därför är ledande CCI-leverantörer som erbjuder kompletta portföljer extra intressanta. ”
Vi är glada över att Gartner än en gång har inkluderat Enghouse Interactive i sin CCI Magic Quadrant, vilket visar oss hur vi utmanar marknaden – särskilt genom den betydande förbättringen i vår position. Denna framgång är en direkt återspegling av vårt teams obevekliga strävan efter excellens och samarbete med de bästa partnerna och kunderna i världen.

Då företag runt om i världen flyttar från callcenters med endast röstsamtal till omni-channel-kontaktcenters måste de ha en partner som framtidssäkrar och migrerar från äldre PBX:er till nästa generationens UC-plattformar, såsom office 365 och Skype for Business. Enghouse Interactives lösningar tillåter företag att växa både i storlek och kapacitet, men också med den kritiska operativfunktionen som tillhandahålls av en snabb back office integration. Hittills har vi mer än 550 kunder med sitt kontaktcenter i Microsoft Skype for Business och det fortsätter att växa.