Låt ert kontaktcenter växa i takt med era behov

Smart, enkelt och kostnadseffektivt

 Flerkanaligt kontaktcenter – skalbart, flexibelt och plattformsoberoende

Det behöver inte vara dyrt och komplicerat att installera en kontaktcenterlösning med stöd för flera olika kommunikationskanaler. Oavsett om ni bara behöver en enkel helpdesk eller en avancerad flerkanalslösning som effektivt kan hantera ett stort antal inkommande och utgående kontakter via e-post, telefon, chatt, sociala medier och  sms har vi en flexibel kontaktcenterlösning som uppfyller alla era affärs- och budgetkrav. Vårt moduluppbyggda flerkanaliga kontaktcenter är skalbart, flexibelt och plattformsoberoende och kan enkelt anpassas och växa i takt med era behov.
Enghouse Interactives kontaktcenterlösningar används idag av över 4 000 företag över hela världen och är en av marknadens ledande lösningar för kundkommunikation.

 

360-gradersperspektiv av kunden

Dagens kunder förväntar sig att få tala med en person som har tillgång till alla tidigare kontakter med företaget. Bättre kunskaper gör det enklare för företaget att tillfredsställa kundernas behov, men också att dramatiskt öka sina intäkter.
Ett av de viktigaste resultaten av att medarbetarna kan se all tidigare kommunikation är nämligen att det öppnar möjligheter till merförsäljning till befintliga kunder.
Enterprise kan integreras fullständigt i företagets affärssystem och kopplar samman befintliga CRM-lösningar och andra företagsapplikationer med kontaktcentret. På så sätt får medarbetarna ett värdefullt helhetsperspektiv av kunden.
Alla kundkontakter och konversationer sparas så att agenter och arbetsledare snabbt kan granska den aktuella kundens samtliga interaktioner, sorterade efter datum, tid eller annan tillgänglig information. Kontaktcentrets medarbetare kan lyssna av inspelade telefonsamtal och röstmeddelanden, läsa tidigare chatt- och e-postkonversationer och se undersökningsresultat i ett och samma webbaserade användargränssnitt.
Genom att ge medarbetarna tillgång till både arkiverad och realtidsinformation får de relevant kunskap och verktyg som hjälper dem att effektivt lösa alla ärenden. Resultatet blir en bättre kundupplevelse, nöjdare kunder och stärkt kundlojalitet.

Vår moduluppbyggda lösning består av ett flerkanaligt kontaktcenter, ett användargränssnitt för telefonister, IVR, inspelningsfunktioner, kvalitetssäkring och en rad tilläggskomponenter och integrationsverktyg som gör det möjligt att lägga till funktioner i takt med att behoven infinner sig.

Ladda ner produktblad
Kontakta oss för mer information

 

 

 

Fördelar

  • 360-gradersperspektiv av kunden gör att ärenden kan lösas vid första kontakten
  • Enkel att använda och installera
  • Fler besvarade samtal på kortare tid ger ökad produktivitet
  • Högre produktivitet och effektivitet med hjälp av arkiverad och realtidsinformation
  • Optimerar personalresurser tack vare detaljerade rapporter och automatisering
  • Stärker kundnöjdheten genom övervakning och coaching i realtid
  • Ger kunderna frihet att välja kommunikationssätt, säkerställer en jämn kvalitet i alla kanaler och gör medarbetarnas arbete mer omväxlande
  • Skalbarhet i industriklass garanterar att lösningen kan växa med företaget
  • Distribuerad multinod-arkitektur skapar ett redundant system med hög driftsäkerhet
  • Utnyttjar befintlig infrastruktur med fullständigt stöd för de flesta företagsväxlar och integration med viktiga affärssystem

 

Tekniken klarade trycket vid den stora skogsbranden i Sala.
"Jag är stolt över att allt fungerade så bra, att vi kunde komma igång så fort och att all teknik höll"
Gunilla Pettersson, administrativ enhetschef, Sala kommun

Enghouse Interactives kontaktcenter är en toppmodern kontaktcenterplattform som med hjälp av integration med andra affärssystem kan ge en helhetsbild av kunden, vilket möjliggör för kontaktcentret att leverera en proaktiv och lättillgänglig kundservice.

Enghouse Interactives flerkanaliga kontaktcenter erbjuder funktioner för röstsamtal, e-post, webbchatt, sociala medier, video och sms som sömlöst kopplar samman små och stora företag med sina kunder.

Om din kundtjänst inte kan hantera e-post, chattar, sms och sociala medier på ett effektivt sätt går du miste om värdefulla möjligheter. Kunderna älskar företag som låter dem välja kommunikationskanal.
Med vår lösning kan du koppla, hantera och mäta alla typer av kontakter. Funktioner som tidigare bara fanns för telefonsamtal, till exempel kompetensstyrning och realtidsrapporter, kan nu användas i chattar, sociala medier och andra populära kanaler.

Läs mer

Kompetensstyrning innebär att alla inkommande kundkontakter tilldelas den resurs som är bäst lämpad att ta ärendet. Detta säkerställer en hög och effektiv service samt rätt nyttjande av personalens kompetens.

Öka andelen ärenden som löses vid första kontakten, minska antalet förlorade kontakter, öka intäkterna och gör ditt kontaktcenter till en trevligare arbetsplats. En kundservice i världsklass börjar med vår arbetsflödesmotor.

Kontakta oss för mer info

Med Enterprise kontaktcenter kan företaget på ett smidigt sätt samla alla kommunikationskanaler som kunderna använder i en universell kö så att medarbetarna kan hantera flera kontakter samtidigt. Arbetsuppgifter som skapas av kontaktcentret och andra affärssystem köas och prioriteras tillsammans med övriga ärenden såsom samtal, mail, fax, sms, call back, webbaserad call back, besök samt telemarketing , vilket gör att processer och arbetsflöden kan spåras, eskaleras och rapporteras.
Det innebär också att arbetsledare kan skapa och applicera gemensamma kopplingsstrategier och affärsregler för alla medarbetare och alla kanaler istället för att hantera dem separat.

Kontakta oss för mer info

Återuppringningsfunktionen garanterar att den som inte vill vänta kvar i kön fortfarande kan behålla sin köplats. Den inringande lämnar sitt telefonnummer så ringer handläggaren istället upp när ärendet kommer först i kön. Det finns även möjlighet att lägga dessa call backärenden i en annan kö med kanske lägre prioritet om det skulle passa verksamheten bättre. Systemet håller reda på hur länge kunden har väntat. Det går även att via webben fylla i att man önskar bli uppringd (web call back)

Kontakta oss för mer info

För att bevara balansen mellan ett lönsamt kontaktcenter och höga servicenivåer krävs genomtänkta processer och beprövad teknologi. Applikationer för utgående kommunikation kan övervaka medarbetarnas tillgänglighet och automatiskt hantera samtalstakten efter dynamiska och planerade förändringar av belastningen.
Enkla verktyg för kampanjhantering prioriterar vilka som ska kontaktas, när samtalet ska ske och vilken resurs som är bäst lämpad för uppgiften. Naturligtvis tas också hänsyn till säkerhet och regelefterlevnad.

Läs mer

Bara 5 % av alla missnöjda kunder klagar till företaget om sin kontaktcenterupplevelse, medan hela 60 % försvinner för att aldrig komma tillbaka.
Möjligheten till kundundersökningar i Enterprise ger värdefulla insikter i hur kunderna upplever företagets kontaktcenter. Undersökningarna kan naturligtvis utföras i alla kommunikationskanaler.
Proaktiva meddelande- och eskaleringsfunktioner gör att arbetsledare kan vidta åtgärder i realtid, exempelvis genom att schemalägga återuppringning av kunder som lämnar negativa omdömen.

Kontakta oss för mer info

 

 

Enghouse kontaktcenter är en driftsäker lösning som erbjuder hög tillgänglighet utan serviceavbrott.

Tack vare en failover funktionalitet påverkas inte systemet av enstaka hårdvarufel och nätverksproblem.

Kontakta oss för mer info

Välj själv det leveranssätt som passar ert företag/organisation bäst för bästa möjliga prestanda och bästa avkastning på er investering. Våra Enterprise-lösningar erbjuder en mängd olika installationsalternativ för att tillgodose dina unika krav.

Från privata molnlösningar till kundplacerade, med flexibiliteten att antingen centralisera eller distribuera över geografiskt spridda platser till att

Kontakta oss för mer info