Kursutvärdering

Till dig som gått någon av våra utbildningar:

Dina åsikter och kommentarer är viktiga för oss för att vi ska kunna bli ännu bättre. Därför ber vi dig som deltagit i någon av våra utbildningar att fylla i nedanstående enkät. Du är givetvis helt anonym och enkätresultatet används endast internt av Enghouse Interactives utbildningsavdelning. Svara på frågorna genom att markera det du tycker passar in bäst. Tack för att du tar dig tid.

Utvärdering