Mobilt BankID

För att vara säker på att man pratar med rätt person som handläggare då kanske känslig information ska utlämnas finns det möjlighet att be den inringade att identifiera sig via Mobilt BankID. Detta är en säkerhet som gynnar både den inringade då ingen kan tex ”gissa” dennes lösenord och handläggaren som kan känna sig trygg att lämna ut informationen.
Handläggaren väljer enkelt i Enterprise Agent/Attendant applikationen att skicka den inringade till identifiering. När den inringande har identifierat sig via sitt Mobila BankID så kommer samtalet tillbaka till handläggaren. Handläggaren ser tydligt om verifieringen har lyckats eller inte då historiefältet blir grönt för lyckat och rött för misslyckat.

Bild på lyckad samt misslyckad identifiering:

Observera att Trio Enterprise inte kommunincerar direkt med Mobilt BankID. Trio Enterprise integrerar sig med den tjänst som kunden har valt för att nyttja Mobilt Bank ID.