Nilex

Nilex grundades 1993 i Sverige och har sedan start hjälpt flera tusentals företag att effektivisera hanteringen av IT-tjänster och infrastrukturer, hålla reda på sin IT-utrustning, maskiner, inventarier, fastigheter m.m. Idag har företaget växt med numera partners i ett flertal länder och över 40.000 sålda licenser. Alla Nilex-lösningar är anpassade till internationella standards och bästa praxis för att täcka alla områden inom IT-servicehantering.

Nilexkopplingen innebär att den inringades nummer skickas från Trio Enterprise till Nilex och när handläggaren svarar på samtalet kommer Nilex applikationen öppnas automatiskt. Den inringandes ”kundkort” kommer att visas för handläggaren utan att denna manuellt måste söka upp personen. All information blir därmed samlad på samma plats. Detta är mycket tidsbesparande för handläggarna och resultatet blir snabbare bemötande av kunden/medborgaren med rätt information vilket ledar till bättre kundservice och nöjdare kunder/medborgare.