Enghouse Interactive, ledande leverantör av lösningar för kundkommunikation, lanserar nu en ny version Vision 80/20. I den nya stora releasen har Contact Center 10.0, Statistics 3.0 samt Hänvisningssystemet och telefonistklienten 3.0 uppdaterats med utökade funktioner och intuitiva gränssnitt. 

Vision 80/20 är en telefonilösning för företag och organisationer. Med Vision 80/20 kan telefonisten arbeta mer effektivt och minska den tid det tar att besvara och koppla ett samtal. Inringande kunder får snabbt hjälp och företaget uppfattas som professionellt och kundorienterat. Alla samtal besvaras utan långa väntetider vilket höjer servicegraden.

Nyheter i Vision 80/20 Hänvisningssystem och telefonistklient, version 3.0

I den nya releasen har Vision 80/20 Hänvisningssystem och telefonistklient bland annat utökats med nya intuitiva gränssnitt, utökad sökfunktion samt möjlighet att kombinera telefonist och handläggare.

 • Nytt uppdaterat gränssnitt för telefonist och användare – Vision 80/20 är sedan tidigare mycket uppskattat av användare för sina enkla och tydliga gränssnitt. Med version 3.0 har telefonistgränssnittet och det webbaserade användargränssnittet uppdaterats och designats om för att göra det ännu enklare och effektivare att arbeta i. Den nya versionen har interaktiva ribbon-menyer som ger användaren tydlig vägledning till vilka funktioner som finns tillgängliga vid olika tillfällen. De nya funktionerna i den senaste versionen kortar ned startsträckan och minskar kostnaderna för inslussning av ny personal eller vikarier samt ger möjlighet att lägga all fokus på att ta emot inkommande samtal på bästa möjliga sätt.
 • Telefonist och handläggare i samverkan – För de företag och organisationer som har både Vision 80/20 Hänvisningssystem och Vision 80/20 Contact Center, kan telefonisten agera handläggare via sitt telefonistgränssnitt vid belastningstoppar i t.ex. kundtjänsten. Telefonisten väljer vilka köer som denne ska logga in på och kan precis som handläggarna i kundtjänsten hantera telefon, chatt och e-post. Fördelen med denna adderade funktion är att organisationen kan optimera sina resurser ytterligare och omställningen för telefonisten är minimal då allt finns i ett och samma gränssnitt.
 • Telefonistklient med progressiv sökning – Telefonistklientens kraftfulla sökfunktion har utökats med progressiv sökning. Sökresultatet visas vartefter t.ex. namn, titel och sökord skrivs in. Detta gör sökningarna snabbare och effektivare då telefonisten snabbt ser om sökningen behöver trattas ner ytterligare.

Nyheter i Vision 80/20 Contact Center 10.0

Vision 80/20 Contact Center är en telefon- och växeloberoende lösning för snabb och effektiv kundservice. Systemet hanterar snabbt och effektivt inkommande samtal, chatt, e-post och SMS. Systemet erbjuds både molnbaserat och kundplacerat,

Contact Center 10.0 är en lättanvänd webbaserad lösning för Contact Centers i alla storlekar, designat för att användaren inte ska lägga onödig tid på installation, utbildning och underhåll. Användbara funktioner såsom schemalagd callback, inspelning och kraftfull webbaserad statistik stödjer din strävan efter kundservice, kvalitetssäkring och resursoptimering.

 • Nytt uppdaterat gränssnitt för agenter – Agentgränssnittet har uppdaterats och designats för att göra det ännu enklare och effektivare att arbeta i. Den nya versionen har interaktiva ribbon-menyer som ger användaren en tydlig vägledning till vilka funktioner som finns tillgängliga vid olika tillfällen. De nya funktionerna kortar ned startsträckan och minskar kostnaderna för inslussning av ny personal eller vikarier samt ger möjlighet att lägga all fokus på att ta emot inkommande samtal på bästa möjliga sätt.
 • Agent och telefonist i samverkan – För de företag och organisationer som har både Vision 80/20 Contact Center och Vision 80/20 Hänvisningssystem och telefonistklient, kan agenter nu agera telefonist via sitt agentgränssnitt vid belastningstoppar. Agenten arbetar fortfarande i sitt gränssnitt men har tillgång till information om alla anställda och deras status samt det kraftfulla sökverktyget för att snabbt kunna koppla samtal till rätt person. Fördelen med denna nya funktion är att organisationen nu har möjlighet att optimera sina resurser och omställningen för agenter är minimal, då allt finns i ett och samma gränssnitt.
 • Några av övriga nyheter i Vision 80/20 Contact Center 10.0:
  * Chatt mellan agenter
  * Ärendelogg
  * Automatiskt svar på inkommande e-post
  * Kö-musik

Nyheter i Vision 80/20 Statistics 3.0

Tillsammans med Contact Center 10.0 erbjuder Vision 80/20 Statistics 3.0 nu utökad statistik med bland annat en ny wallboard och nya rapportmöjligheter. Vision 80/20 Statistics ger tillgång till korrekta och relevanta fakta om hela företagets telefoni. Vision 80/20 Statistics är en kraftfull statistiktjänst för telefoni, e-post och chatt med omfattande rapporteringsmöjligheter och stor valfrihet. Schemalagd rapportering och enkel export säkerställer att rätt information distribueras till rätt person. Vision 80/20 Statistics möter hela organisationens behov av kontroll, kvalitetssäkring och underlag till resursoptimering – samlat i ett system.

 • Utökad statistik – Nytt i version är en wallboard för teamleader/kundtjänsansvarig där de kan följa upp status på hur telefonister, köer och agentgrupper fungerar i realtid samt även kunna följa historik och trender. Wallboarden är flexibel, varje användare väljer själv vilka paneler som ska finnas med.
 • Nya rapporter:
  * Tonval och frågeformulär
  * Förberedelsetid
  * Agent status (för telefonist som agerar agent)
  * Servicenivå
  * Ärendelogg

Kombinerad Telefonist-Agent

Vision 80/20 Contact Center Agent

Paneler-monitor

Vision 80/20 Hänvisningssystem