Enghouse Interactive lanserar Trio Enterprise version 4.1. Den nya versionen innehåller:

  • Förbättrad behörighetshantering genom möjlighet att skapa behörighetsgrupper
  • Multi LDAP integration för datainsamling från multipla källor
  • Stöd för Microsoft Lync 2013
  • Utökad Microsoft Lync integration, fullt stöd för originerade  A-nr och röstbrevlåda i
  • Exchange UM
  • Stöd för Microsoft Exchange 2013
  • Nytt API som gör det möjligt för 3:e part att skicka information till Trio Enterprise kömotor
  • Ny förbättrad besökshantering i Trio Visit
  • Förenklad uppgraderingsprocedur från Trio Enterprise 4.0 till Trio Enterprise 4.1

”Trio Enterprise version 4.1 ger våra kunder möjlighet till nya och förbättrade integrationer för att ge bästa möjliga kundservice så effektivt som möjligt. Vi har dessutom förenklat uppgraderingen till 4.1 så att det går snabbt och enkelt vilket uppskattas av både våra partners och slutkunder. ” – säger Michael Stubbing, Regional Managing Director Enghouse Interactive Northern Europe.