– nya funktioner för förbättrad användarvänlighet och integration
Enghouse Interactive, ledande leverantör av lösningar för kundkommunikation, lanserar en ny version av Trio Enterprise – version 5.0. Den nya versionen innehåller bland annat funktioner för förbättrad användarvänlighet och förbättrat integrationsstöd.

Nyheter i Trio Enterprise 5.0

  • Uppdaterat och mer lättanvänt användargränssnitt. Nytt utseende samt möjlighet att arbeta mer flexibelt genom att ändra storlek på fönster.
  • Förbättrad behörighetshantering. Nu kan hela kontaktcentret behörighetsstyras till olika administratörer. Detta ger ett säkrare och mer flexibelt system som också gör det mer lättarbetat för kunder med flera olika avdelningar och administratörer.
  • Automatisk Agent – Utökad funktionalitet för utringande arbete ger effektivare och mer kostnadseffektiv hantering av resurser. Det gör det enkelt och smidigt för organisationen att kontakta kunder via en automatisk agent för att informera och hämta in data. Detta ger mer tid för agenter att hantera komplexare ärenden.
  • Enkätförbättringar – Den förbättrade enkätfunktionen ger mindre bortfall då personer som lägger på direkt efter samtal och inte svarar på enkäten kan ringas upp via en autoagent i efterhand. Den nya versionen ger också bättre och mer lättanalyserad statistik samt möjlighet att filtrera svar på t.ex. bakgrundsfrågor.

Förbättrat integrationsstöd: I Trio Enterprise 5.0 finns även en mängd nya integrationer som erbjuder utökade möjligheter för våra kunder.

SE_-Varför-Uppgradera_TE-5.01

För mer information kontakta:

Michael Stubbing Regional Managing Director, Enghouse Interactive AB
Telefon: +46 8 457 3035
E-post: mstubbing@enghouse.com

Trio Enterprise 5.0