Enghouse Interactive AB meddelar att Trio Enterprise 4.1 nu har klarat alla krav och tester för att bli certifierad mot Microsoft Lync 2013.

”Tredjeparts certifieringar säkrar att Lync applikationer möter kundernas krav på kvalitet. Certifieringen innebär test av prestanda, tillförlitlighet och integration” säger Jon Morrow, senior program manager Microsoft. Trio Enterprise har motsvarat de krav vi ställer och är nu en certifierad kontaktcenter applikation som kan erbjudas till företag och organisationer som önskar en UC-lösning baserad på Lync”

Trio Enterprise 4.1 är helt integrerad med de telefoni- och samarbetsmöjligheter som Microsoft Lync erbjuder. Lösningen har även stöd för Microsoft Exchange och Active Directory. Trio Enterprise hanterar alla typer av kundinteraktioner i en och samma applikation, vilket ger en helhetsbild för Lync användaren; telefoni, Exchange UM Voicemail, SMS, e-mail, web chatt och web callback.

”Vi är stolta över att kunna erbjuda våra partners en certifierad lösning med integrerad telefonist för Microsoft Lync 2013.” säger Roland Palmqvist product director, Enghouse Interactive. Trio Enterprise 4.1 tillsammans med Lync ger kunderna valfrihet att kommuninera enligt deras önskemål, snabbt effektivt och framgångrikt.