Trio Enterprise AB och Visionutveckling AB byter namn till Enghouse Interactive. Båda bolagen ägs sedan tidigare av Enghouse Systems som är noterat på Torontobörsen (TSX:ESL). Enghouse Interactive är en global koncern vars fokus ligger på att utveckla och leverera marknadens bredaste utbud av lösningar för kundkommunikation.

Enghouse Interactive kommer att behålla sin starka lokala förankring på den nordiska marknaden där bolaget huvudsakligen erbjuder lösningar från applikationer som Trio Enterprise och Vision 80/20.
Som del av Enghouse koncernen finns även tillgång till den globala produktportföljen med lösningar för kundkommunikation.

”Tillsammans bildar Trio Enterprise AB och Visionutveckling AB en stark enhet på den nordiska marknaden. Det faller sig naturligt att vi som ett första steg tar ett gemensamt bolagsnamn som är kopplat till ett stark globalt varumärke. Vi är som organisation stolta över att ingå i Enghouse-koncernen och ser fram mot de synergieffekter som detta för med sig men vill också betona att vi ser den lokala närvaron som kanske den största konkurrensfördelen” – säger Michael Stubbing, Managing Director  Enghouse Interactive Northern Europe.