Partnerskap mellan Enghouse Interactive och Vergic

Enghouse Interactive, ledande leverantör av lösningar för kundkommunikation, och Vergic AB, innovativ leverantör av kundkommunikationslösningar för webben, inleder partnerskap för att gemensamt skapa det bredaste erbjudandet för kontaktcenter på marknaden.

–  Kontaktcenter är en bransch i stor förändring där kundernas krav på digitala kommunikationssätt ändrar landskapet för hur företag och organisationer behöver möta sina besökare på. Den nya tekniken ger helt nya möjligheter för företag att ha en personlig och effektiv dialog med sina besökare. Partnerskapet tillsammans med Vergic har en mycket god passform då båda företagen drivs av innovation och värdeskapande funktioner för våra marknader. Tillsammans skapar vi en marknadsledande täckning och funktionellt djup för kontaktcenter som både verkar i telefonivärlden och på internet, säger Michael Stubbing, Managing Director West & Northern Europe på Enghouse Interactive.

Enghouse Interactive, med lång historia av plattformsoberoende kommunikationslösningar för kontaktcenter och telefonister i samverkan, har kundbasen och partnernätverket för att nå ut brett på marknaden. Vergic har omfattande erfarenhet att utveckla och implementera innovativa erbjudanden för företag att kommunicera med sina kunder på webben, med fokus på att radikalt effektivisera processen för företagens kunddialog och för e-handelsbolag ge unika verktyg för att öka konverteringsgraden och därmed omsättningen på sina handelsplatser.

–  Vi är mycket glada att vi nu utökar vårt samarbete med Enghouse på bred front. Enghouse produkter inom kontaktcenter passar mycket väl ihop med Vergic’s innovativa teknik för personlig och effektiv dialog med kunder på webben. Enghouse produkter kompletterar Vergic’s till en fullständig plattform för att ta hand om alla behov inom kontaktcenter idag. Partnerskapet innebär för oss att vi får en partner på den nordeuropeiska marknaden som med sin starka position kan bidra till att Vergic’s produkter når ut till en bredare marknad, säger Vergic’s VD Alexander Lunde.

Samarbetetinnebär att produkterna Trio Enterprise och Vergic Engagement Platform integreras och erbjuds på marknaden under Enghouse Interactives varumärke Trio.


För mer information kontakta:

Michael Stubbing 
Managing Director West & Northern Europe
Enghouse Interactive AB
Telefon: +46 8 457 3035 
E-post: michael.stubbing@enghouse.com

Alexander Lunde
VD
Vergic AB
Telefon: +46 761 36 68 33 
E-post: alexander@vergic.com