Receptionist & Samtalshantering

för stora företag och organisationer

Förstklassig kundservice för stora företag och organisationer

Enghouse Interactives marknadsledande användargränssnitt för receptioner och telefonister är specialutformade för större företag och organisationer. Våra lösningar kan vara kundplacerade, molnbaserade eller hybrida. Med ett användarvänligt gränssnitt och en mängd avancerade funktioner ges telefonister all den information och kunskap de behöver för att leverera en enastående kundservice till varje kund redan vid första kontakten.

Samverka för en bättre kundservice

Med Enghouse Interactives telefonistapplikationer är det enkelt att samverka mellan olika organisationer likväl som mellan olika delar i företaget.

Applikationen erbjuder även samverkan mellan telefonister och agenter. Detta ger möjlighet till att exempelvis agenter kan agera telefonist vid belastningstoppar i sitt eget användargränssnitt. Agenten kan där få tillgång till information om de anställda och deras status på samma sätt som telefonisterna utan att byta mellan olika program.

Lösningen erbjuder även en integrerad telefonist på distans. Detta innebär att ni kan ta hjälp av en extern svarstjänst. Den inringande upplever ingen skillnad utan tror att samtalet tas emot av er verksamhet. Den externa telefonisten har full insyn gällande närvaron och ser snabbt om personen som samtalet ska kopplas till är tillgänglig eller upptagen i t.ex. ett samtal. Har ni hänvisat er i exempelvis ett möte så ser telefonisten det också. Tjänsten kan användas permanent eller vid behov.

Vår erfarenhet är att våra kunder upplever en i snitt 25-procentig ökning av kundtjänsternas effektivitet redan första året efter att de implementerat Enghouse Interactives telefonistapplikation. Oberoende av hur kunderna väljer att kontakta er kundtjänst – så sköts all kommunikation via en lättanvänd Windows-klient.

Fördelar

  • Lägre ägandekostnader för stora företag
  • Lägre ägandekostnader för stora företag
  • Synkronisering med befintliga databaser säkerställer att all kontaktinformation är korrekt
  • Lättanvänt, anpassningsbart användargränssnitt som kräver minimal utbildning
  • Viktiga samtal och längre köer kan prioriteras för att uppfylla överenskomna servicenivåer
  • Samtalsinspelning för kvalitetssäkring, juridiskt skydd och regelefterlevnad
  • Skalbart
  • Flexibla installationsmöjligheter

Ladda ner produktbladkontakta oss för mer info

Reception och Samtalshantering

Enghouse Interactives telefonistapplikationer gör det möjligt för telefonister och receptionister att snabbt, professionellt och effektivt hantera och skicka samtal rätt inom organisationen. Detta görs genom att identifiera tillgänglig resurs inom organisationen och tillhandahålla konsekvent och professionell service till den inringande.

Telefonisten/agenten kan ta emot och koppla samtal. Destination kan väljas från antingen Trios Company Directory, från den lokala telefonboken eller genom att slå valfritt nummer.
Återanropsparametrar styrs av de parametrar som sätts då man skapar en Tjänst, på så sätt kan telefonisten/agenten enkelt och säkert koppla utan att behöva ta hänsyn till andra parametrar än att hitta rätt mottagare.
Kö till upptaget hanteras inte på annat sätt än att det återkommer efter time out med återanropsinformation ”Upptaget”.

I sökdialogen kan  man söka i Trio-databasen (Company Directory) för att hitta den person eller funktion man vill koppla samtalet till. Sökning kan förutom i Company Directory även göras i den lokala telefonboken om så önskas. Sökfältet söker automatiskt efter t.ex. förnamn, efternamn, anknytning eller efternamn+förnamn.

Avancerad sökning – Du kan kombinera upp till tre olika sökkriterier. När du definierar sökkriterierna tilldelar du samtidigt det kortkommando som ska användas för aktivering. Sökresultatet visar hänvisningsstatus, orsakskod samt återtid.

Hänvisning eller frånvaroinformation innebär information om var du befinner dig och när du väntas åter. Hänvisningen innebär oftast lunch, möte, semester, sjukfrånvaro, tjänsteresa, gått för dagen osv. – Hänvisningsinformationen kan hämtas automatiskt från din kalender med hjälp av Trio Calendar Connection.- Telefonisten kan hänvisa abonnenterna från telefonistapplikationen.- Det är också möjligt att ringa till en automatisk telefonist och spela in hänvisningen: ”Jag sitter i möte och kommer tillbaka klockan 15.00”

Du kan även ha schemalagda hänvisningar, om du t.ex. arbetar 80 % och är ledig varje fredag.

Med Enghouse kalenderkoppling behöver man endast schemalägga sina möten i kalendern, så stängs och öppnas telefonen automatiskt enligt kalenderbokningen. Kan integreras mot både de vanligaste kalendersystemen och de molnbaserade kalendersystemen Google Calendar och Exchange Online.

Enghouse telefonistapplikation kan integreras med flera olika närvarosystem, t.ex. Microsoft Skype for Business och Cisco Unified Presence Client. Statusuppdateringar som är gjorda i närvarosystemen visas för telefonisten/agenten

Enterprise Mobile Line status ger kundens telefonister och agenter möjligheten att ha en översikt över kollegornas mobiltelefoner. I agent/telefonist-applikationen visas om mobilen är ledig, upptagen eller avstängd. Visas även i Trio User, dvs. användarklienten.