Real-time Monitor

Real-time Monitor är en webbaserad applikation som visar statistik för de olika tjänsterna. Man kan konfigurera och visa information för en eller flera tjänster, avdelningar, grupper eller ärendetyper. Statistik som visas är servicenivån, väntetidsgrafen, max väntetid, antal ärenden i kö och antalet inloggade handläggare.

Olika avdelningar/personer kan få upp olika vyer så att bara det som är intressant visas just för dem. Detta sprider ansvaret för en bra kundservice ned till den enskilde medarbetaren.

För varje enskild statistikmonitor skapar man en statistikagent. Namnet på den agenten blir namnet på monitorn. Genom att lägga till kompetenser på statistikagenten väljer man vilka tjänster och agenter som ska ingå. Detta innebär enkel administration samt att om det tillkommer nya handläggare och tjänster behöver man inte konfigurera om monitorn utan den uppdateras automatiskt med den nya datan. Då applikationen är webbaserad är den lättåtkomlig för alla som ska ha access till den och man spar in kostnader för separata kömonitorer som kräver egna skärmar.