Salesforce

Salesforce är världsledande inom CRM och samlar alla dina kundinteraktioner på en och samma plattform. Kopplingen mellan Trio Enterprise och SalesForce innebär att den inringades telefonnummer skickas till SalesForce och när handläggaren svarar på samtalet kommer denne att ha rätt kundkort i Salesforce öppnat framför sig. Om det i Salesforce finns fler kundkort med samma telefonnummer kommer handläggaren att uppmärksammas på detta. Eftersom sökningen och visningen av rätt kundkort sker automatiskt för handläggaren innebär detta snabbare hantering av ärenden och att rätt information alltid finns tillgänglig. Detta bidrar till bättre kundservice och nöjdare kunder/medborgare.

.