Att enbart ha nöjda och glada medarbetare är nog en av många chefers högsta önskan, men lättare sagt än gjort att uppnå. Däremot så finns det många vinster att kamma hem genom att höja företagets medarbetarnöjdhet, något varje arbetsgivare behöver ha koll på. Några av de främsta anledningarna till att aktivt jobba för nöjdare medarbetare är att det leder till att personalen gör ett bättre jobb och stannar längre på företaget.

Det är dessvärre ganska vanligt att människor är missnöjda på jobbet, vilket kan bero på en rad anledningar.  I vissa fall beror det på chefen, i andra fall beror det på lönen eller avsaknad av utvecklingsmöjligheter. Men två av de absolut främsta anledningarna till missnöje är man känner att man inte blir lyssnad på, eller att det är svårt att se att jobbet man utför fyller ett högre syfte. Detta är faktorer som kan sänka både engagemang och medarbetarnöjdhet. Företag som däremot jobbar hårt för nöjda medarbetare kan få flera positiva effekter för verksamheten.

Här är 3 snabba vinster av att höja företagets medarbetarnöjdhet:

1. Ett större engagemang ger bättre resultat

En Gallup-undersökning från 2017 från företaget “State of the global Workplace” visar att så lite som 14 procent av medarbetarna i Sverige är engagerade på sina arbeten. Endast 14 procent känner engagemang för sitt arbete och en stark koppling till sin organisation, medan hela 75 procent av svenskarna känner sig oengagerade. Det är inga muntra siffror direkt, men en tydlig signal till svenska arbetsgivare att det finns en enorm förbättringspotential på det här området. Däremot, de företag som jobbar hårt och aktivt med att öka engagemanget bland sina medarbetare, kan förvänta sig ett bättre resultat i slutändan. Ett högt engagemang och en hög arbetsglädje ger oss “det lilla extra” vi behöver för att per automatik göra ett bättre jobb.

2. Nöjda medarbetare stannar längre

Rekrytering är en vanlig utmaning i många branscher idag. Det beror till viss del på att det är svårt att hitta rätt kompetens, men även på att kandidater idag ställer andra och högre krav på sina arbetsgivare. När vi söker jobb är det inte längre vad vi kan erbjuda företaget som är det viktigaste, nu är det minst lika viktigt att företaget vi söker oss till kan erbjuda oss det som vi tycker är viktigt. Därför, när du väl har lyckats med din rekrytering och har rätt person på rätt plats börjar nästa arbete som innebär att behålla personen. Människor som känner sig engagerade och nöjda på jobbet kommer också att stanna längre på företaget, vilket minskar risken för att du som arbetsgivare behöver lägga ännu mer tid och pengar på en ny rekrytering.

3. Ökad effektivitet med rätt verktyg

Teknik är idag en viktig faktor för hur vi trivs på jobbet. Vi vill i större utsträckning än tidigare jobba med modern teknik och flexibla enheter som ger oss möjligheten att utföra vårt arbete på ett effektivt sätt. Här ingår även möjligheten att jobba på distans. Men för att kunna jobba så effektivt som möjligt krävs det att företaget ger sina medarbetare rätt förutsättningar för det, till exempel i form av fler enheter eller verktyg och system de behöver i sina arbeten. Och framför allt, den utbildning som krävs för att de ska kunna jobba så effektivt som möjligt i systemmiljön.

Sammanfattning

Alltför många svenskar känner sig idag oengagerade på sina arbeten, vilket påverkar hur de levererar och presterar på jobbet. Som arbetsgivare är det därför viktigt att aktivt jobba för höjd medarbetarnöjdhet, det ger dig vinster såsom ett högre engagemang, personer som stannar längre på företaget och effektivare arbete.

Med en väl utförd UC&C-satsning finns många fördelar att vinna. Genom att hålla en mer produktiv och konsekvent arbetskultur genom olika verktyg och plattformar ökar medarbetarupplevelsen och underlättar ett mer flexibelt och mobilt arbete. Läs vårt whitepaper – och lär dig mer om hur du säkerställer en lyckad UC&C-investering.

Published by Marika Henriksson

Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

Leave a comment

Your email address will not be published.