Den digitaliseringsvåg som sker inom de allra flesta företag och organisationer är mycket spännande och leder till många förbättrade processflöden. Att låta IT-systemen verka för att hjälpa verksamheten och vara ett stöd i de uppgifter som verksamheten har att lösa är numera en fundamental del i varje systemägares vardag.

Det räcker inte längre med att mäta SLA:er i form av drifttid på olika system, man måste även formalisera processer för att på ett strukturerat sätt få in användarnas och verksamheternas synpunkter på de IT-tjänster som de har tillbuds. Vad fungerar bra, vad tycker användarna behöver förbättras eller vilka system/tjänster behöver det sättas in en utbildningsinsats för? Det är frågor som en tjänsteägare bör hantera, och våga ställa, i syfte att dels säkra stödet till organisationen och att man får ut önskad effekt av de investeringar som gjorts.

Större medvetenhet minskar onödiga kostnader

Vidare måste man enkelt och tydligt kunna synliggöra vilka olika tjänster och IT-tillbehör (devices) som en användare har knutet till sig samt vilka kostnader som är förknippat med dessa. Det är först då man kan få återkoppling på vad som faktiskt används och vad som kan stängas.

När kostnader och användande synliggörs ut i organisationen så visar våra uppföljningar på att det sker en tydligt mätbar minskning av kostnaderna kopplat till exempelvis mobiltelefoni. Likaså avbokas tjänster som inte används men som ligger och kostar ett månadsabonnemang. Saker som tidigare kunde falla mellan stolarna fångas numera upp via automatiserade processer.

Pro ger IT kontroll, lönsammare verksamhet och nöjdare slutanvändare

Med Pro är det enkelt att ta helhetsgreppet över användande och kostnader för exempelvis tele- och IT-tjänster samt tillhörande IT-prylar, Pro har det stöd som behövs. När du har fått en helhetssyn kan du enkelt sätta automatiska processer för att skicka ut rapporter till chefer och slutanvändare, så att du har basen för att enkelt öka medvetenheten och på så vis uppnå förändring, samt få den återkoppling som behövs från verksamheten. De ”modiga”, eller snarare framsynta tjänsteägarna, låter även slutanvändarna tycka till och ge feedback via det mobila gränssnittet, ProOpinion.

Att strukturerat jobba med att inhämta feedback samt att automatiskt och löpande synliggöra användande och kostnader leder till både minskade kostnader, men även ofta en mycket nöjdare organisation som upplever att IT stödjer verksamhetens krav på ett nära sätt.

Sammanfattning

Kostnader som drar iväg på grund av att organisationer har dålig koll på alla de IT-prylar som finns i organisationer och ineffektiva processer för att få en bra överblick kan snabbt bli mycket pengar för ett företag. Med hjälp av Pro kan du enkelt ta ett helhetsgrepp över användande och kostnader för till exempel IT-tjänster och tillhörande IT-prylar.

Vill du veta mer om hur Pro kan hjälpa dig att öka medvetenheten i organisationen och på så vis sänka era kostnader? Ladda ner vår demo för mer information!

 

Published by Johan Flink

Johan Flink har lång erfarenhet inom ProOpti och med sin bakgrund från försäljning och som ansvarig för leveransavdelningen har Johan ofta haft nära kontakter med kunderna. De senaste åren har fokus varit på ansvaret för produktledningen och R&D. En stark drivkraft för Johan är att i nära kontakt med våra kunder säkerställa att Pro utvecklas så att vi på bästa vis löser våra kunders olika utmaningar nu och över tid.

Leave a comment

Your email address will not be published.