Företag gör idag stora investeringar i IT- och kommunikationstjänster. I takt med dagens snabba utveckling tillkommer dessutom ständigt nya enheter och system att investera i. Men hur bra koll hur företag egentligen på vad som faktiskt används och vad som ger medarbetarna ett värde? Med den mobila appen ProOpinion kan de ansvariga enkelt få feedback från medarbetare för att bland annat få bättre koll på användandet. Här tittar vi närmare på hur ProOpinion fungerar och vilka de främsta fördelarna är.

Rapporter visar att företagens IT-investeringar ökar med cirka 3,5 % per år, samtidigt som företagsledarnas största hinder är att skapa maximal affärsnytta och bedöma det konkreta värdet av all utrustning. Det är också en allmän utmaning att behålla kontrollen över de befintliga IT-tillgångarna (Källa: IT-Radar 2018), vilket inte är så konstigt när de är utspridda i hela organisationen.

Mät medarbetarnas användande med appen ProOpinion

Genom att skaffa full koll på vad som används och framför allt, vad som inte används kan företag spara pengar och effektivisera arbetet. ProOpinion är ett valbart tillägg till IT Service Manager. Appen ProOpinion ger medarbetarna information om deras IT-utrustning, inklusive alla tjänster och enheter, samt driftkostnader och löpande användning, vilket ökar kostnadsmedvetenheten.

Tummen upp eller tummen ner?

Långt ifrån alla system och verktyg kan mätas genom “aktivt användande”, varför man även behöver samla in feedback på utvalda IT-tjänster.

Med en enkel skärmtryckning ger medarbetarna tummen upp eller tummen ner för de olika tjänsterna. Medarbetarna kan också ansöka om att avsluta en tjänst som inte används, eller skicka in ett önskemål om mer utbildning av tjänsten. Ni väljer själva hur ni beskriver tjänsterna. Om någon tjänst kräver utbildning kan ni lägga med en länk till utbildningsmaterial direkt, t ex e-Learning.

På det här viset får deras chefer en tydlig bild av som används och inte samt varför det inte används och kan utifrån det ta beslut som gynnar företaget. Det finns ingen anledning att fortsätta prenumerera på dyra abonnemang eller programvaror som inte används.

ProOpinions enkätverktyg mäter åsikter

Det är inte bara användandet som kan mätas med hjälp av ProOpinion. Den senaste versionen innehåller ett enkätverktyg för att mäta medarbetarnas synpunkter och åsikter. För större organisationer kan ProOpinions enkätverktyg användas för att undersöka åsikterna i vilken fråga som helst, oavsett om det handlar om IT- och telkomtjänster eller utformningen av den nya lunchmatsalen. Med hjälp av enkäterna kan du få en tydlig bild av vad medarbetarna tycker. Utforma ett enkätformulär med en eller flera frågor, skicka ut det via appen och samla all information du får in i takt med att användarna besvarar enkätundersökningen. När du använder ProOpionon får du allt samlat på ett och samma ställe, till skillnad från om du skulle försöka få in feedback via mejl. Det kommer garanterat spara tid i form av administration.

Fördelar med ProOpinion

  • Presentera transparenta användarsiffror för medarbetarrna och öka kostnadsmedvetenheten.
  • Samla in feedback från medarbetarna i alla frågor som företaget behöver få svar på.
  • Få tillgång till användarnas åsikter om de tjänster, program och enheter som företaget tillhandahåller för att kunna utvärdera kostnadseffektiviteten för framtida köp.
  • Identifiera de tjänster som inte skapar värde och som eventuellt behöver avvecklas eller ändras.

Känner du igen dig i att det är svårt att få fullständig kontroll över företagets IT-investeringar? Vill du veta mer om hur ProOpinion kan hjälpa dig att få en bättre överblick vad dina medarbetare faktiskt använder och för att enklare kunna ta beslut som gynnar verksamheten? Se vår DEMO för att lära dig mer om Pro och ProOpinion eller boka en personlig demo.

 

Published by Sofia Lennbom

Sofia Lennbom arbetar på utvecklingsavdelningen som Test- och kvalitetsansvarig för ProOpti. Hon tycket det är viktigt att produkten håller en hög kvalitet och att kunderna är nöjda. Sofia har lång erfarenhet av kundservice och utbildning inom olika telefoniplattformar.

Leave a comment

Your email address will not be published.