Tidsstyrd Callback

Att erbjuda callback är ett bra sätt att ge kunder/medborgare bra service. Men det kan också vara tidskrävande för en kundtjänst då utringningsförsöken ofta kan leda till att man inte får något svar eftersom den som begärt Callbacken kanske inte finns tillgänglig. Därför ökar svarsfrekvensen markant om den inringade själv får välja tid att bli uppringd. Trio Enterprise tidsstyrda Callback ger den inringande möjlighet att välja en tid att bli uppringd samma dag från NU till en konfigurerbar tid innan tjänsten stänger.

Dialogen som den inringande får höra:

”Tryck 1 och # för att bli uppringd så fort som möjligt eller ange en tid då då du vill bli uppringd, 4 siffror och #” Det är även möjligt att lägga till en fras tex ” Vi stänger idag klockan 17:00”.

Trycker den inringade 1 # kommer Callbacken fungera som en standard Callback men om den inringande väljer en tid, tex 13:00, kommer callbackärendet att läggas in i kön klockan 13.00 och då delas ut till en handläggare för utringning.

Fraserna finns än så länge bara på svenska men kan spelas in på andra språk vid beställning.