Utbildning

Lär dig utnyttja systemet fullt ut

Utbildning

Vi erbjuder ett antal utbildningar och tjänster för dig som använder våra produkter Trio Enterprise eller Vision 80/20 för att din organisation ska få ut mesta möjliga av ert system. Målgruppen är telefonister, användare, agenter och administratörer.

Vid bokning av utbildning:

Mejla oss  Ring oss på +46 8 457 30 00 Se våra certifierade utbildare

Aktuella kampanjer

Maxa din Trio - gör en hälsocheck av ditt kontaktcenter

Kursutbud

Trio Enterprise Kurslängd
Produktöversikt 0,5 - 1 dag

En demonstration av hela Trio-plattformen som antingen vänder sig till dig som är i implementationsfasen av produkten, eller har använt den ett tag och är redo för nästa steg. Vilka verktyg finns att använda? Hur kan man nyttja dessa på bästa sätt? Vem ska använda vilket?

Intresseanmälan
Telefonistutbildning 1 dag

Kursen riktar sig till telefonister och personer som ska arbeta i verktyget Enterprise Attendant.
Du får lära dig hela verktyget där fokus är att söka snabbt och effektivt i databasen, öva praktisk samtalshantering såsom att besvara och koppla samtal, hantera frånvaro och att ta meddelande. Du får även lära dig hur du kan arbeta tätt tillsammans med Contact Centret, om sådant finns i lösningen.

Intresseanmälan
Agentutbildning 0,5 dag

Den här kursen vänder sig till agenter och personer som ska arbeta i verktyget Trio Agent Attendant.
Vi pratar inledningsvis om ert ärendeflöde till de olika köerna, därefter lär du dig hela verktyget med fokus på att ta emot och koppla ärenden såsom samtal, där du även får öva praktiskt. Vid intresse tittar vi även på de olika verktygen som finns i systemet för monitorering av köer, agenter och realtidsstatistik. Används flera mediatyper i lösningen, såsom chatt, e-post, callback eller social media (Facebook/Twitter) går vi även igenom handhavandet för dessa.

Intresseanmälan
Agentutbildning Web Agent *NYHET* 0,5 dag (2 pass)

Den här utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta i verktyget Trio Web Agent.
Vi pratar inledningsvis om din organisations ärendeflöde till de olika köerna samt viktiga inställningar för detta, därefter lär du dig hantera verktyget med fokus på samtalshantering, där du även får öva praktiskt. Vi går också igenom de olika verktyg för realtidsmonitorering av köer och agenter som finns i verktyget. Används mediatyperna callback eller chatt, eller någon av de mobilappar för ärendehantering som finns tillgängliga i Trio går vi även igenom handhavandet för dessa.

Intresseanmälan
Agentutbildning Web Communication 0,5 dag

Den här kursen vänder sig till agenter och personer som ska arbeta i chattverktyget Web Communication Desktop. Vi pratar inledningsvis om ert ärendeflöde till de olika köerna, därefter lär du dig hela verktyget med fokus på att hantera inkommande chatt och du får även öva praktiskt. Används funktionen Phone2Web i lösningen går vi även igenom det.

Intresseanmälan
Användarutbildning 0,5 dag (2 pass)

Vi bjuder in till storgrupp där alla anställda är välkomna, oavsett titel. Vi demonstrerar de olika verktygen i lösningen för att hantera din telefon, med fokus på användarwebben Assistant for Web, där du söker information om kollegor, hanterar hänvisningar och din röstbrevlåda. Finns tilläggstjänster i er lösning, såsom appar för smartphones, röststyrd telefonist eller kalenderkoppling pratar vi även om det.

Intresseanmälan
Administratörsutbildning Användardatabas 1 dag

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska administrera den databas med användare och information om din organisation, som telefonister, agenter och användare söker i.
Du får lära dig att göra stora och små förändringar i verktyget Trio Administrator. Det innefattar allt från att administrera enstaka användare och dess tillhörigheter som ärenden (sökord) och titlar till att ändra övergripande information – t. ex att skapa ett nytt organisationsträd.
Du får även lära dig att administrera användarprofiler, det vill säga vilken behörighet i Trio olika användare och administratörer ska ha. Du får kunskap att designa och skapa rapporter i form av anknytningslistor med den inbyggda modulen List Maker.

Intresseanmälan
Administratörsutbildning Contact Center Grund 1 dag

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska administrera Contact Centret med verktyget Trio Administrator. Du får grundläggande kunskaper om agentens program, om du inte gått agent/telefonistutbildning. Vi fokuserar på inställningar för tjänster (köer) och agenter så att du får kunskap för att kunna optimera ditt system. Du får lära dig att på smidigaste sätt hantera funktioner så som nattsvar, scheman och lavinmeddelanden samt prioriteringar och kompetensstyrningar för agenterna. Används flera mediatyper i lösningen, såsom chatt, e-post och behöver du bygga på denna kurs med Contact Center Avancerad.

Intresseanmälan
Administratörsutbildning Contact Center Avancerad 0,5-1 dag

En kurs för dig som gått Contact Center Grund och vill bygga på dina kunskaper. Vi tar fram en anpassad agenda i samråd med er där vi går igenom utvalda delar rörande avancerad funktionalitet. Det kan vara exempelvis administration av e-post, chatt eller social media (Facebook/Twitter).

Intresseanmälan
Administratörsutbildning InteractionStudio 0,5-1 dag

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska administrera Contact Centret med verktyget InteractionStudio. Du får förståelse för hur samtalen kommer in till Trio-systemet och lär dig styra era huvudnummer till samtalsstyrningsträd samt bygga och underhålla dessa, exempelvis i form av knappvalsmenyer. Du får också kännedom om funktioner och inställningar för administration via telefon, det vill säga de nummer man i lösningen ringer för exempelvis administration av nattsvar, informationsmeddelanden, in & urloggningar för klientlösa handläggare.
Om avancerade funktioner används i systemet, exempelvis inmatning av data (kundnummer, personnummer etc) flerspråkslösningar eller ärendestyrning för chatt/e-post utökas kursen till en heldag.

Intresseanmälan
Administratörsutbildning Contact Center Web Communication 0,5 dag

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska administrera verktyget Web Communication. Kanske är du teamledare eller ansvarig för Contact Centret. Du får lära dig att göra stora och små förändringar i det verktyg som agenterna dagligen använder samt designa deras arbetsyta, exempelvis vilka standardsvar, mediafiler och märkningar som är tillgängliga. På slutet får du lära dig statistikverktyget för Web Communication för att kunna följa upp verksamheten. Du har med fördel gått Administratörsutbildning Contact Center innan, dock inget krav.

Intresseanmälan
Administratörsutbildning Avancerad Monitorering och Utvärdering (QMS) 0,5-1 dag

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska hantera samtalsinspelning, agentutvärdering och skärminspelning i ett kontaktcenter.
Du får lära dig att jobba med betygsättning av samtal samt medlyssning.

Intresseanmälan
Administratörsutbildning Visit 0,5 dag

En halvdags grundläggande utbildning för dig som ska administrera ert besökssystem Trio Visit. Kursen ger en översikt över Trio Visits möjligheter att hantera besök till personer och tjänster.Du får kunskap om de olika klienter som används för registrering och förregistrering av besökare. Vi går genom besöksstatistik, besökarlistor för nödsituationer och Security manager-klienten. Du får också kunskap om livslängd på besök och hantering av personuppgifter.

Intresseanmälan
Receptionistutbildning Visit 0,5 dag

En halvdags grundläggande utbildning för dig som ska hantera ert besöksystem Trio Visit. Du får lära dig att hantera besök i självregistrerings- och receptionistklienterna. Vi går genom registrering av besökare med eller utan förregistrerat besök och de funktioner som finns för att smidigare kunna hantera grupper av planerade besök. Du får också lära dig använda sök- och filtreringsfunktionerna för att exempelvis kunna skriva ut en lista över aktuella besökare vid en nödsituation.

Intresseanmälan
Datalagring 0,5 dag

Den här kursen vänder sig till dig som är ansvarig för hantering och lagring av data i ert Contact Center, kanske är din titel Data Controller eller GDPR-Ansvarig. Vi ger dig kunskapen i de verktyg som finns tillgängliga i Trio för att hantera lagring och anonymisering av kunddata. Vi börjar med en genomlysning av vilken standarddata som hanteras er installation, med exempel på varför. Du får lära dig verktyget Data Manager som är utvecklat för att enkelt kunna söka fram, exportera och ta bort/anonymisera specifik data på begäran av de som varit i kontakt med ert Contact Center, exempelvis inspelningar och samtalsdata. Du får också lära dig att specificera lagringslängd för alla olika mediatyper ni arbetar med, hur man knyter dem till olika funktioner i ert Contact Center, samt aktiverar en automatisk process av datarensning som passar behoven i alla delar av din organisation.

Intresseanmälan
Statistikutbildning 0,5-1 dag

En halvdags grundläggande utbildning för dig som är intresserad av statistik. Kanske är du teamledare, ansvarig för växeln eller Contact Centret. Du får lära dig att hantera verktyget Enterprise Statistics, där du kan ta fram rapporter och filtrera data. Därefter tittar vi på schemaläggning för automatiska utskick och exporter. Du har med fördel tidigare gått kursen Contact Center Administration Grund.
Önskar du tillsammans med våra utbildare analysera er unika data eller få hjälp att skapa exakt de rapporter ni eftersträvar, utökas kursen med en halvdag.

Intresseanmälan
Driftstöd 0,5 - 1 dag

Våra erfarna utbildare finns på plats hos er på driftstarten och sitter bredvid telefonister/agenter för att stötta genom att svara på frågor samt ge tips & tricks kring det nya systemet.

Intresseanmälan
Uppföljning *NYHET* 0,5 - 1 dag

En aktivitet för att följa upp kunskaperna och se till att ni känner er trygga i er lösning, även efter ett avslutat implementationsprojekt. Vi kombinerar frågestund med utökat stöd för handläggare och agenter eller fördjupningar inom önskade områden som exempelvis systemadministration och statistik.

Intresseanmälan
Systemägarutbildning *NYHET* Enligt önskemål

En kurs för dig som vill veta mer om tekniken bakom funktionerna i ett Trio-system. Kanske är du en It-tekniker, telefoniansvarig eller så är du bara nyfiken. Kurslängd skräddarsys efter önskemål. Vi tittar på saker som processer, Windows-tjänster, loggfiler och enklare felsökning.

Intresseanmälan
Vision 80/20 Kurslängd
Vision 80/20 Produktöversikt 1 dag

En demonstration av hela 80/20-plattformen som antingen vänder sig till dig som är i implementationsfasen av produkten, eller har använt den ett tag och är redo för nästa steg. Vilka verktyg finns att använda? Hur kan man nyttja dessa på bästa sätt? Vem ska använda vilket?

Intresseanmälan
Vision 80/20 Telefonistutbildning 1 dag

Kursen riktar sig till telefonister och personer som ska arbeta i verktyget Svara.
Du får lära dig hela verktyget där fokus är att söka snabbt och effektivt i databasen, öva praktisk samtalshantering såsom att besvara och koppla samtal, hantera hänvisningar och att ta meddelande.
Du får även lära dig hur du kan arbeta tätt tillsammans med Contact Centret, om sådant finns i lösningen.

Intresseanmälan
Vision 80/20 Agentutbilding 0,5 dag

Den här kursen vänder sig till agenter och personer som ska arbeta i verktyget Contact Center Agent.
Vi pratar inledningsvis om ert ärendeflöde till de olika köerna, därefter lär du dig hela verktyget med fokus på att ta emot och koppla ärenden såsom samtal, där du även får öva praktiskt. Vid intresse tittar vi även på de olika verktygen som finns i systemet för monitorering av köer, agenter och realtidsstatistik. Används flera mediatyper i lösningen, såsom chatt, e-post och callback går vi även igenom det.

Intresseanmälan
Vision 80/20 Användarutbildning 0,5 dag (2 pass)

Vi bjuder in till storgrupp där alla anställda är välkomna, oavsett titel. Vi demonstrerar de olika verktygen i lösningen för att hantera din telefon, med fokus på användarwebben Informera, där du söker information om kollegor, hanterar hänvisningar och din röstbrevlåda.
Finns tilläggstjänster i er lösning, såsom appar för smartphones, röststyrd telefonist eller kalenderkoppling pratar vi även om det.

Intresseanmälan
Vision 80/20 Administratörsutbildning Användardatabas 1 dag

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska administrera den databas med användare och information om din organisation, som telefonister, agenter och användare söker i.
Du får lära dig att göra stora och små förändringar med verktygen Ändra, Ändra Pro och Ändra Flera.  Det innefattar allt från att administrera enstaka användare och dess tillhörigheter som sökord och titlar till att ändra övergripande information – t.ex att skapa ett nytt organisationsträd. Du får sedan lära dig att designa och skapa rapporter i form av anknytningslistor med den inbyggda modulen Rapportera.

Intresseanmälan
Vision 80/20 Administratörsutbildning Contact Center Grund 1 dag

En praktisk och teoretisk kurs som riktar sig till dig som ska administrera Contact Centret med verktyget IVR Pro Manager. Du får grundläggande kunskaper om agentens program, om du inte gått agentutbildning. Därefter går vi igenom hur man konfigurerar och underhåller samtalsstyrningar i ditt system, exempelvis knappvalsmenyer, scheman, nattsvar och lavinmeddelandefunktion. Vi lägger fokus vid inställningar för köer och agenter så att du får kunskap att optimera ditt system. Du får även lära dig att lägga upp administratörer och konfigurera deras behörigheter. Har du inte 80/20 Statistics avslutar vi med att titta på den enklare statistikfunktionen i IVR Pro.
Används flera mediatyper i lösningen, såsom chatt, e-post och behöver du bygga på denna kurs med Contact Center Avancerad.

Intresseanmälan
Vision 80/20 Administratörsutbildning Contact Center Avancerad 0,5-1 dag

En kurs för dig som gått Contact Center Grund och vill bygga på dina kunskaper. Vi tar fram en anpassad agenda i samråd med er där vi går igenom utvalda delar rörande avancerad funktionalitet. Det kan vara exempelvis administration av chatt, e-post eller tidsbokad callback.

Intresseanmälan
Vision 80/20 Statistikutbildning 0,5-1 dag

En halvdags grundläggande utbildning för dig som är intresserad av statistik. Kanske är du teamledare, ansvarig för växeln eller Contact Centret. Du får lära dig att hantera verktyget Statistics, där du kan ta fram rapporter och filtrera data. Därefter tittar vi på schemaläggning för automatiska utskick och exporter.
Du har med fördel tidigare gått kursen Contact Center Administration Grund.
Önskar du tillsammans med våra utbildare analysera er unika data eller få hjälp att skapa exakt de rapporter ni eftersträvar, utökas kursen med en halvdag.

Intresseanmälan
Vision 80/20 Driftstöd 0,5-1 dag

Våra erfarna utbildare finns på plats hos er på driftstarten och sitter bredvid telefonister/agenter för att stötta genom att svara på frågor samt ge tips & tricks kring det nya systemet.

Intresseanmälan