Roboten Robin praktiserar i
receptionen på
Upplands-Bro kommun

Robin står redo i receptionen och rullar till synes automatiskt fram till alla som besöker kontaktcentret i Upplands-Bro kommun. Men Robin är en robot och består av en tv-skärm på hjul som styrs av en medarbetare i kontaktcentret.

– Vi tar hjälp av digitala hjälpmedel för att leverera en effektiv och modern kundservice och med hjälp av videosamtal kan medarbetare i kontaktcentret hjälpa besökarna snabbare, säger Sandra Leskinen, chef kontaktcenter i Upplands-Bro kommun.

När Sandra Leskinen, chef kontaktcenter i Upplands-Bro kommun, blev tipsad om möjligheten att hyra roboten Robin i några veckor valde kommunen att testa för att öka tillgängligheten för invånarna och skapa ett mer flexibelt arbete för medarbetarna i kontaktcentret.

Roboten Robin, som är en del av kommunens satsning på innovation, praktiserar i kontaktcentret under fyra veckor med att svara på enklare frågor som vilken tid biblioteket öppnar eller på vilka platser invånarna kan hämta papperspåsar för matavfall. Enklare frågor om e-tjänster, skola och färdtjänst kan Robin också ge svar på.

– Roboten står längst fram i receptionen och hjälper besökarna med svar på enklare frågor. Detta gör att medarbetarna i kontaktcentret kan lägga mer tid på att hjälpa besökare som har komplicerade frågor.

Pernilla Lafis, Roboten Robin och Sandra Leskinen.

Robin gör det enklare att arbeta på distans för teamet i kontaktcenter. Pernilla Lafis är kommunvägledare och berättar att hon haft videosamtal genom Robin från fritidshuset i Idre 45 mil bort.

– Det är en härlig känsla att vara digitalt närvarande i receptionen och hjälpa kommuninvånare genom roboten när jag i själva verket befinner mig långt bort. Det är endast fantasin som sätter begräsningar för hur vi kan ge en god kundservice, säger Pernilla Lafis, Kommunvägledare Upplands-Bro kommun.

Efter fyra veckorna med roboten Robin väntar utvärdering, därefter ska Sandra Leskinen och hennes team bestämma hur de ska gå vidare.

– Robin hjälper oss att se möjligheter med olika digitala lösningar. Just nu funderar vi på att kunna erbjuda videosamtal som en permanent kontaktväg. Videosamtal är en framtida kanal som vi tror passar hos oss, säger Sandra Leskinen, chef kontaktcenter Upplands-Bro kommun.

Enghouse Interactives och Tele2s kund Upplands-Bro kommun arbetar målmedvetet och ser till digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna och kommunen som helhet. Upplands-Bro kommun använder Trio-Connect som är en gemensam leverans av Tele2 och Enghouse.

Fakta: Digitalisering i Upplands-Bro kommun
Testet med kontaktcenterroboten Robin är ett av flera exempel på hur Upplands-Bro kommun arbetar med digitalisering. För arbetet med digitalisering har Upplands-Bro kommun blivit nominerade till årets digitaliseringskommun 2021.

Enghouse hjälper idag 40% av Sveriges kommuner med kommunikationen med medborgarna. Det har gett oss gedigen erfarenhet och kunskap inom området. Läs mer om vad vi kan gör för din kommun.