Trio Web Communication

bannertwc

Förstärk kundupplevelsen genom realtidsdialog

Kundtjänsten genomgår nu en spännande tid av snabba och omfattande förändringar. Från att internt mest uppfattats som en kostnadspost till att nu vara en säljfunktion och värdeskapare. Faktum är att kundtjänsten har utvecklats till att spela en väldigt viktig roll när det gäller kundvård och kundrelationer. Kontaktcenter går dessutom mot att bli flerkanaliga relationsplattformar med fokus att bygga personliga kundinteraktioner, d.v.s. att göra kundupplevelsen mer träffsäker och relevant. Som ett komplement till e-post och telefonsamtal är chatten en kostnadseffektiv kanal där kunden kan få snabba effektiva svar . De avancerade funktionerna i Trio Web Communication överbryggar gapet mellan agenten och kunden för en mer effektivt och meningsfull kommunikation.

Se beteendemönstret hos besökarna på webben

Vår lösning ger kundtjänsten en komplett vy över onlinebesökare och deras beteenden i realtid. Informationen som fås fram används för att kunna leverera bästa möjliga kundservice. Ser man t.ex. att kunden flitigt återkommer och söker information om en viss produkt är det en tydlig köpsignal som kan ageras på. Ser man  däremot att kunden pendlar mellan två olika produkter kan det vara ett tecken på att kunden behöver vägledning för att välja rätt.  All information som  kan fås fram genom kundens beteendemönster online gör det enkelt att identifiera och agera på olika signaler. Interaktionen med besökaren kan antingen automatiseras eller tas om hand av en agent i realtid.

Intelligent flerkanalig plattform

Trio Web Communication använder sig av öppen standard vilket gör det enkelt att integrera med exempelvis ERP-, CRM-, CMS-, ICT-system. Detta gör det möjligt att få en djupare insikt om kundens avsikter on-line. All kundrelaterad data kan användas till business intelligens-applikationer.

Bättre kundupplevelse

♦ Levererar bekvämare och mer konsekvent servicenivå, oberoende problem, oberoende agent, när som helst
♦ Tillhandahålla automatiserad eller personlig hjälp på plats, online eller över telefonen
♦ Ökar förståelsen av enskilda kunder genom att kartlägga dennes on-line beteende. På så sätt kan rätt och relevant hjälp erbjudas.

Vad betyder det för dig?

60 % minskad mängd av e-post
35% ökad konvertering
90% lösning vid första kontakten
30% ökat värde av de genomsnittliga ordervärdena
50% lägre kostnad per kundkontakt
5X färre förlorade kontakter online