Kontaktcenter

- Lyft din kundservice till nya nivåer

Enghouse Interactives kontaktcenter för stora företag och organisationer

Våra Enterpriselösningar är utformade för större företag som kräver ett kontaktcenter med avancerade funktioner, omfattande anpassningsmöjligheter, hög tillgänglighet och stöd för distribuerade miljöer.

En datadriven flerkanalig routingmotor samlar all kundkommunikation i en universell kö så att alla agenter kan se en komplett interaktionshistorik för varje kund, oavsett kanal och ärende. Genom att effektivisera arbetet ökar agenternas produktivitet och hela kontaktcentrets resultat förbättras.
Vårt moduluppbyggda flerkanaliga kontaktcenter är skalbart, flexibelt och plattformsoberoende.

Kan levereras både som ”on-prem” och i molnet.

360-gradersperspektiv av kunden

Dagens kunder förväntar sig att få tala med en person som har tillgång till alla tidigare kontakter med företaget. Bättre kunskaper gör det enklare för företaget att tillfredsställa kundernas behov, men också att dramatiskt öka sina intäkter.

Ett av de viktigaste resultaten av att medarbetarna kan se all tidigare kommunikation är nämligen att det öppnar möjligheter till merförsäljning till befintliga kunder.

Enterprise kan integreras fullständigt i företagets affärssystem och kopplar samman befintliga CRM-lösningar och andra företagsapplikationer med kontaktcentret. På så sätt får medarbetarna ett värdefullt helhetsperspektiv av kunden.

Alla kundkontakter och konversationer sparas så att agenter och arbetsledare snabbt kan granska den aktuella kundens samtliga interaktioner, sorterade efter datum, tid eller annan tillgänglig information. Kontaktcentrets medarbetare kan lyssna av inspelade telefonsamtal och röstmeddelanden, läsa tidigare chatt- och e-postkonversationer och se undersökningsresultat i ett och samma webbaserade användargränssnitt.

Genom att ge medarbetarna tillgång till både arkiverad och realtidsinformation får de relevanta kunskaper och verktyg som hjälper dem att effektivt lösa alla ärenden. Resultatet blir en bättre kundupplevelse, nöjdare kunder och stärkt kundlojalitet.

Ladda ner produktblad
Kontakta oss för mer info

Fördelar

  • 360-gradersperspektiv av kunden gör att ärenden kan lösas vid första kontakten
  • Förbättrad kundlönsamhet och -retention
  • Personligt bemötande, oavsett kontaktkanal
  • Högre produktivitet och effektivitet med hjälp av arkiverad och realtidsinformation
  • Skalbarhet i industriklass garanterar att lösningen kan växa med företaget
  • Distribuerad multinod-arkitektur skapar ett redundant system med hög driftsäkerhet
  • Utnyttjar befintlig infrastruktur med fullständigt stöd för de flesta företagsväxlar och integration med viktiga affärssystem
  • Uppgiftsinteraktioner gör det möjligt att spåra processer och arbetsflöden
play

Enghouse Interactives kontaktcenter för stora företag/organisationer är en toppmodern plattform. Integration med andra affärssystem ger en helhetsbild av kunden, vilket möjliggör för kontaktcentret att leverera en proaktiv och responsiv kundservice.

Kommunikation handlar om så mycket mer än vad som händer just nu. Tidigare kundkonversationer visar vägen till framtida åtgärder. Vår teknologi erbjuder ett 360-gradersperspektiv av all tidigare kommunikation – det ger agenter exakt den information de behöver för att skapa bästa tänkbara kundupplevelse.

Kontakta oss för mer info

För att bevara balansen mellan ett lönsamt kontaktcenter och höga servicenivåer krävs genomtänkta processer och beprövad teknologi. Applikationer för utgående kommunikation kan övervaka medarbetarnas tillgänglighet och automatiskt hantera samtalstakten efter dynamiska och planerade förändringar av belastningen.
Enkla verktyg för kampanjhantering prioriterar vilka som ska kontaktas, när samtalet ska ske och vilken resurs som är bäst lämpad för uppgiften. Naturligtvis tas också hänsyn till säkerhet och regelefterlevnad.

Kontakta oss för mer info

Enghouse Interactives flerkanaliga kontaktcenter erbjuder funktioner för röstsamtal, e-post, webbchatt, sociala medier, video och sms som sömlöst kopplar samman små och stora företag med sina kunder.

Om din kundtjänst inte kan hantera e-post, chattar, sms och sociala medier på ett effektivt sätt går du miste om värdefulla möjligheter. Kunderna älskar företag som låter dem välja kommunikationskanal.
Med vår lösning kan du koppla, hantera och mäta alla typer av kontakter. Funktioner som tidigare bara fanns för telefonsamtal, till exempel kompetensstyrning och realtidsrapporter, kan nu användas i chattar, sociala medier och andra populära kanaler.

Arbetsuppgifter som skapas av kontaktcentret och andra affärssystem köas och prioriteras tillsammans med övriga kontakter, vilket gör att processer och arbetsflöden kan spåras, eskaleras och rapporteras.
Det innebär också att arbetsledare kan skapa och applicera gemensamma kopplingsstrategier och affärsregler för alla medarbetare och alla kanaler istället för att hantera dem separat.

Kontakta oss för mer info

Bara 5 % av alla missnöjda kunder klagar till företaget om sin kontaktcenterupplevelse, medan hela 60 % försvinner för att aldrig komma tillbaka.
Möjligheten till kundundersökningar ger värdefulla insikter i hur kunderna upplever företagets kontaktcenter. Undersökningarna kan naturligtvis utföras i alla kommunikationskanaler.
Proaktiva meddelande- och eskaleringsfunktioner gör att arbetsledare kan vidta åtgärder i realtid.

Kontakta oss för mer info

Välj själv det leveranssätt som passar ert företag/organisation bäst för bästa möjliga prestanda och bästa avkastning på er investering. Våra Enterprise-lösningar erbjuder en mängd olika installationsalternativ för att tillgodose dina unika krav.

Från privata molnlösningar till kundplacerade, med flexibiliteten att antingen centralisera eller distribuera över geografiskt spridda platser till att installera lösningen lokalt. Enghouse erbjuder det leveranssätt som passar er bäst och kan anpassas efter att företaget /organisationen ändras.

Kontakta oss för mer info

Enghouse kontaktcenter är en driftsäker lösning som erbjuder hög tillgänglighet utan serviceavbrott.

Tack vare en failover funktionalitet påverkas inte systemet av enstaka hårdvarufel och nätverksproblem.

Kontakta oss för mer info