Lösningar för Skype för Business

Nyttja din investering i Microsoft genom att öka effektiviteten och minska kostnaderna

Lösningar för Skype for Business

Som ledande Microsoftpartner, fortsätter Enghouse interactive att koppla samman organisationer med sina kunder. Vi har ett stort utbud av lösningar för Microsoft Skype for Business, som kommunikationscenters, Quality Management-lösningar och Enghouse Attendant for Skype.

Enghouse Interactive har över 600 Skype for Businessinstallationer som ständigt ökar.
Kombinationen av Skype for Business och Enghouse Interactive´s kommunikationslösningar skapar ett lättanvänt, flexibelt och kostnadseffektivt alternativ.

Kontakta oss för mer info

Skype är en redan väletablerad kanal i konsumenternas personliga liv, där man spenderar cirka 370 000 minuter på Skype-samtal var 60:e sekund. Skype är redan inställd på att bli nästa distributör för branschen gällande röst, snabbmeddelanden (IM) och chatt och visar på ett väsentligt skifte i fokus och strategi för att ”ansluta människor överallt”. Därför använder dina kunder Skype, lär dig hur du kan dra fördel av detta i din kundkommunikation.

Kontakta oss för mer info

Om du använder Skype for Business inom din normala affärsmiljö och har en separat PBX för ditt kontaktcenter, är fördelarna med en enhetlig lösning tydliga ur en förvaltnings- och finansiellt perspektiv.
Enghouse Interactives lösning tar bort behovet av att hantera en dubbel telefoni-infrastruktur genom att kombinera både dina kontaktcenter och allmänna affärskrav till Skype for Business-plattformen, vilket minskar investerings- och administrationskostnaderna utan att kompromissa med funktion eller prestanda.

Kontakta oss för mer info

Trio Enterprise har mångårig erfarenhet av att integrera telefoni med Microsoft produkter såsom Microsoft Lync och Skype for Business.
Funktionaliteten har framarbetats via nära samarbete med våra partner och kunder. Närvarostatusen från Skype for Business visas i Trio Enterprise applikationerna och via närvarostatusen kan användaren styra sin anknytning. Ett enkelt webbaserad konfigureringsverktyg ger användaren möjlighet att ställa in vad som ska hända med samtal som rings till anknytningen om närvarostatusen är t.ex ledig, upptagen eller stör ej. Den inringade kan då vidarekopplas till röstbrevlådan, mobitelefonen eller kanske en annan anknytning där någon kan ta emot samtalet. Från Skype for Businessklienten kan användaren enkelt hänvisa sin anknytning men naturligtvis går det att hänvisa sig från Trio Enterprise alla andra applikationer såsom Trio User och kalenderkopplingen.

När en handläggare/telefonist loggar in för att arbeta i Trio Enterprise kan denne styra sina personliga samtal till den privata kön i Trio Enterprise. Kollegorna ser att personen arbetar som agent då statusen ”arbetar som agent” visas i Skypeklienten. Istället för att bli störd av direktsamtal så kommer samtal in till handläggaren/telefonisten via den privata kön och besvaras i Trio Enterprise klienten. Förutom att de privata samtalen inte kommer att störa arbetet, kommer även statistiken visa hur många samtal som ringdes direkt till handläggaren/telefonisten. En handläggare/telefonist har tillgång till all den samtalsfunktionalitet som denne behöver, såsom svara, koppla, återanrop parkera etc.

Kontakta oss för mer info

Certifierad Microsoft Guld Partner

Enghouse Interactive har varit en betrodd Microsoft Gold-partner i över femton år. Som sådan tillhandahåller vi driftskompatibilitet med Microsoft Exchange, Microsoft Outlook, CRM Dynamics, Sharepoint, Microsoft Office Communications Server och Microsoft Skype for Business
Enghouse Interactive gör det möjligt för organisationer att dra nytta av sin investering i Skype for Business genom att utvidga plattformen med en rad lösningar som möter en växande affärs- och kommunikationskrav.

Fördelar

  • Minimerar driftskostnaderna
  • Hanterar alla kundkontakt tillfällen i en och samma lösning
  • Nya kanaler – video, chatt, konferenser
  • Ledande Microsoft Gold Partner
  • Snabb bevisad avkastning på investeringen
  • Flexibelt och förbättrar effektiviteten över hela verksamheten

play

 

Med hjälp av Enghouse Interactive och deras lokala partner som även är vår nätverksleverantör har vi lyckats skapa ett avancerat kommunikationssystem med Trio Enterprise som har levererat till 100% av det vi efterfrågade.

Jan Zacho, ansvarig för IT och infrastruktur
KØBENHAVNS LUFTHAVNE