Reception & Samtalshantering

För små och medelstora företag

Förstklassig kundservice och professionell samtalshantering

Enghouse Interactives reception och samtalshanteringsklient är en kraftfull och skalbar
telefonistapplikation. Lösningen erbjuder en flexibel och lättanvänd samtalshanteringsklient, som enkelt kan byggas på med mer avancerad funktionalitet vid behov. Genom kraftfull köhantering, närvarohantering och registerfunktioner säkerställs att alla samtal snabbt och effektivt tas om hand så att kunden alltid blir kopplad till rätt person.

Telefonist och agent i samma klient

I Trio Enterprise har både telefonister och handläggare tillgång till all information i ett och samma system. Det möjliggör samarbete mellan olika avdelningar inom organisationen, något som ökar effektiviteten. Det underlättar även när personalen ska agera backup för varandra, t.ex. vid hög arbetsbelastning, udda tider eller frånvaro. På så sätt kommer kunden alltid att få svar och slippa långa kötider – kunden är alltid i fokus!

Enghouse telefonistapplikation är lämpad för små och medelstora företag men genom dess flexibilitet kan lösningen snabbt anpassas efter företagets växande behov.

Ingången till ditt företag

Det första bemötandet kunden får är oftast av receptionisten/telefonisten som därför är nyckeln till att ge ett första och bestående intryck hos kunden.

Med över 25 års erfarenhet  har Enghouse med sin plattformsoberoende kommunikationslösning bevisats hjälpa företag och organisationer att leverera den bästa kundservicen, ökat produktionen och effektiviserats sin verksamhet.

Ladda ner produktbladKontakta oss för mer info

Fördelar

  • Telefonisten kan agera både telefonist och agent i samma klient
  • Enkelt att koppla från stationär telefon till sin mobila enhet under samtalets gång
  • Förbättrad upplevelse för den inringande
  • Synkronisering med existerande register
  • Att se närvarostatus ökar möjligheten till lyckade kopplingar vilket ger färre samtal till voice mail
  • Automatisk fallback och återuppringningstjänster resulterar i färre tappade eller övergivna samtal
  • Möjlighet till inspelning av samtal för kvalitetskontroll och avstämning
  • Kostnadseffektivt
  • Enkel och centrerad administration
play

Jeremy Payne, Inernational Group Marketing Director at Enghouse Interactive, förklarar olika typer av kundinteraktioner

Reception och Samtalshantering

Enghouse Interactives telefonistapplikationer gör det möjligt för telefonister och receptionister att snabbt, professionellt och effektivt hantera och skicka samtal rätt inom organisationen. Detta görs genom att identifiera tillgänglig resurs inom organisationen och tillhandahålla konsekvent och professionell service till den inringande.

Telefonisten/agenten kan ta emot och koppla samtal. Destination kan väljas från antingen Trios Company Directory, från den lokala telefonboken eller genom att slå valfritt nummer.
Återanropsparametrar styrs av de parametrar som sätts då man skapar en tjänst, på så sätt kan telefonisten/agenten enkelt och säkert koppla utan att behöva ta hänsyn till andra parameterar än att hitta rätt mottagare.

I sökdialogen kan man söka i Trio-databasen (Company Directory) för att hitta den person eller funktion man vill koppla samtalet till. Sökning kan förutom i Company Directory även göras i den lokala telefonboken om så önskas. Sökfältet söker automatiskt efter t.ex förnamn, efternamn, anknytning, efternamn+förnamn.

Avancerad sökning – Du kan kombinera upp till tre olika sökkriterier. När du definierar sökkriterierna tilldelar du samtidigt det kortkommando som ska användas för aktivering. Sökresultatet visar hänvisningsstatus, orsakskod samt återtid.

Hänvisning eller frånvaroinformation innebär information om var du befinner dig och när du väntas åter. Hänvisningen innebär oftast lunch, möte, semester, sjukfrånvaro, tjänsteresa, gått för dagen osv. – Hänvisningsinformationen kan hämtas automatiskt från din kalender med hjälp av Trio Calendar Connection.- Telefonisten kan hänvisa abonnenterna från telefonistapplikationen.- Det är också möjligt att ringa till en automatisk telefonist och spela in hänvisningen: ”Jag sitter i möte och kommer tillbaka klockan 15.00”

Du kan även ha schemalagda hänvisningar, om du t.ex. arbetar 80 % och är ledig varje fredag.

Enghouse telefonistapplikation kan integreras med flera olika närvarosystem, t.ex. Microsoft Skype for Business och Cisco Unified Presence Client. Statusuppdateringar som är gjorda i närvarosystemen visas för telefonisten/agenten

Enterprise Mobile Line status ger kundens telefonister och agenter möjligheten att ha en översikt över kollegornas mobiltelefoner. I agent/telefonist-applikationen visas om mobilen är ledig, upptagen eller avstängd. Visas även i Trio User, dvs. användarklienten.