Optimera och förenkla dina IT-investeringar och användandet

Du ser IT-tjänster, moln, kostnader och manuellt arbete. Vi ser värdeskapande och ökad kundnytta.

Technology Expense Management

ProOpti tillhandahåller en mjukvara för Technology Expence Management som minskar stress och manuellt arbete i hanteringen av IT- och kommunikationstjänster, vilket ökar affärsvärdet och kundnyttan. ProOptis mjukvara, PRO, driver verksamhetseffektivitet och säkerställer nöjdare slutanvändare genom smidig kostnadshantering och prognosstöd, insikt om IT-tjänsters nyttjande samt uppföljning av servicenivåer.

Trött på tung och dyr administration?

Med vår lösning, Pro, kan du samla all information om IT-kostnader, statistik och användandet på ett ställe. Snabbare, smartare och enklare, både administrativt och ekonomiskt.

Se filmen (1:22)

Öka kännedomen om hur och vilka applikationer och enheter som används av medarbetarna för att optimera investeringar och undvika dyra felsatsningar.

Läs mer

Öka medvetenheten om IT-kostnader i organisationen med syftet att sänka kostnaderna, men även förenkla processen att fördela kostnaderna internt kring IT-investeringar, för att nå effektiv digitalisering. Detta är grunden till prognosstöd och IT-budgetarbete.

Läs mer

Framgångsrika organisationer behöver tydligt definierade och mätbara servicenivåer på samtals- och IT-tjänster. Pro säkerställer att organisationen får kontinuerlig och tydlig återkoppling på att kunderna får bästa tänkbara service samtidigt som man uppfyller de satta servicenivåerna.

Läs mer