Optimera och förenkla dina IT-investeringar och användandet

Du ser IT-tjänster, moln, kostnader och manuellt arbete. Vi ser värdeskapande och ökad kundnytta.

Technology Expense Management

ProOpti tillhandahåller en mjukvara för Technology Expense Management som minskar stress och manuellt arbete i hanteringen av IT- och kommunikationstjänster, vilket ökar affärsvärdet och kundnyttan. ProOptis mjukvara, PRO, driver verksamhetseffektivitet och säkerställer nöjdare slutanvändare genom smidig kostnadshantering och prognosstöd, insikt om IT-tjänsters nyttjande samt uppföljning av servicenivåer.

Få koll på alla era IT-investeringar, både gällande kostnader och användandet

I vår demofilm kommer Johan och Niklas att berätta om affärsvärdet och kundnyttan med Pro, samt visa valda delar ur lösningen.

Är du mer intresserad av en personlig demo med en av våra specialister, så finns den möjligheten.

SE DEMO
PERSONLIG DEMO

 

Öka kännedomen om hur och vilka applikationer och enheter som används av medarbetarna för att optimera investeringar och undvika dyra felsatsningar.

Läs mer

Öka medvetenheten om IT-kostnader i organisationen med syftet att sänka kostnaderna, men även förenkla processen att fördela kostnaderna internt kring IT-investeringar, för att nå effektiv digitalisering. Detta är grunden till prognosstöd och IT-budgetarbete.

Läs mer

Framgångsrika organisationer behöver tydligt definierade och mätbara servicenivåer på samtals- och IT-tjänster. Pro säkerställer att organisationen får kontinuerlig och tydlig återkoppling på att kunderna får bästa tänkbara service samtidigt som man uppfyller de satta servicenivåerna.

Läs mer

Få nya insikter – läs vår blogg

I vår blogg bjuder vi på insikter och inspiration kring ämnen som effektivisering och automatisering av processer, tips för nöjdare medarbetare, trender och mycket annat.

TA MIG TILL BLOGGEN