Utgående kommunikation

Varför vara reaktiv när du kan vara proaktiv?

Utgående kommunikation/Telemarketing

Att proaktivt bearbeta kunderna är en nyckel till framgång för många företag. Automatisk hantering av telefonkampanjer är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera dessa kritiska och omfattande affärsprocesser. Vår lösning för utgående kommunikation ger dig möjlighet att stärka dina kundrelationer och upptäcka nya försäljningsmöjligheter – varje kundkontakt kan leda till ökade intäkter.

Gör ditt kontaktcenter till ett vinstcenter!

Under de lugnare perioderna på dagen då det är mindre inkommande samtal kan agenter istället arbeta med utgående samtalskampanjer och på så sätt nå ut till sina kunder med sitt budskap. Utgående samtal kan lyfta försäljningen, marknadsföra specialerbjudanden och kontrollera kundtillfredsställelse.

Outbound Call-modulen hjälper er att effektivisera verksamheten. Med hjälp av Outbound Call-modulen kan organisationen effektivisera hanteringen av utgående samtal så att fler kunder kan ringas upp, men med hjälp av färre handläggare.
När det är få inringande samtal kan agenten istället arbeta med utgående samtalskampanjer. Samtalen fördelas då mellan handläggarna när de inte har inkommande ärenden att arbeta med. Samtalen kan också fördelas inom en viss grupp handläggare, som för tillfället enbart arbetar med samtalskampanjer.
Flera kampanjer kan köras parallellt.

Kontakta oss för mer info

Enterprise Automatic Agent är agent som ringer upp kunder och utför en IVR-dialog. Den har två användningsområden:

1. Hantera utgående samtal med produkten Outbound Call Server License

2. Hantera kundenkät

Enterprise Automatic Agent kan användas när företag vill kontakta sina kunder för att t.ex. ge information eller fråga efter information. Systemet kommer att initiera och utföra ett samtal, inga mänskliga resurser krävs. Inspelning stöds inte för dessa tjänster.

Kontakta oss för mer info