Självservice

Få självservice att fungera I din verksamhet

Så uppmuntrar du kunderna till självservice

Dagens kunder vill interagera med företag och organisationer på ett smidigt, snabbt och effektivt sätt. Mer än någonsin tidigare förväntar de sig att få omedelbara svar dygnet runt oavsett vilken enhet som de har till hands.

Kunderna förväntar sig i allt högre grad bekvämligheten och tillgängligheten med självservice. Dagens kunder använder gärna chattbots, AI, röststyrning, knappval, SMS, webb, forum och innovativa mobil alternativ. Alla dess tjänster är enkla att implementera, kraftfulla och extremt kostnadseffektiva.

Visa dina kunder att du värdesätter deras tid genom att erbjuda välfungerande självservice.

Minska kostnaderna

Öka effektiviteten genom att förebygga eller avleda interaktioner från högkostnadskanaler som inkommande samtal och e-post.

Uppmuntra dina kunder

Använd AI-lösningar för att förstå vad kunderna efterfrågar och leverera de lösningar som de behöver, på det sätt de önskar.

Utveckla kundupplevelsen löpande

Analysera kundernas förfrågningar för att på sätt kunna identifiera luckor i informationen. Upptäck och åtgärda problem längs kundresan och förbättra och förstärk hela kundupplevelsen.

Förbättra för kunder och medarbetare!

Våra lösningar ökar tillfredsställelsen för alla.

Chattbotar & AI

Chattbotar & AI

Ge service och support till dina kunder dygnet runt. Frigör tid för medarbetarna att hantera med komplexa och avancerade ärenden. Läs mer…

Interaktiv ärendestyrning

Interaktiv ärendestyrning

Automatisera enkla, repetitiva interaktioner med ett brett utbud av röstigenkänning, knappval och mobila IVR-lösningar. Läs mer…

Kunskapshantering

Kunskapshantering

Bygg upp din självservice med en självlärande, centraliserad kunskapsbas som kan delas mellan olika kanaler i din organisation.

Händelsestyrda meddelanden

Händelsestyrda meddelanden

Håll dina kunder uppdaterade och informerade med automatiserade meddelanden via röst- e-post, SMS och självserviceprocesser. Läs mer…

Automatiska Telefonisten

Automatiska Telefonisten

Alltid tillgänglig, kortare svarstider och kostnadsbesparingar. Minskar normalt samtalen till telefonist med 20-50 %. Läs mer…

Självservice har aldrig varit mer relevant för kundupplevelsen. Kunderna vill ha möjlighet att vara självgående och själva hitta information. Samtidigt som företag måste klara av en allt större efterfrågan i en tid av enorm press på deras resurser.

Enghouse Interactive kan hjälpa dig på din självserviceresa.

Ta del av mer intressant material:

Den digitale medarbetaren

Vilka kontaktvägar till Kundservice väljer dina kunder? Vad kan en digital medarbetare hjälpa kunden med och vad händer om kunden istället vill prata med en människa? Se videon och lär dig mer om det senaste kring digitala tjänster i Enghouse Trio.

Se video

kundcase Granngården

Kundcase Granngården

Granngårdens chattbot tar hand om 2 av 3 kundärenden på egen hand. Företaget har lanserat chattboten Birger Bondböna och med hjälp av Enghouse Interactive samtidigt byggt en skalbar kundserviceorganisation anpassad efter säsongsefterfrågan.

Kundcase Granngården

Självservice har aldrig varit mer relevant för kundupplevelsen.

Snabbguide om sjävservice

Vår nya guide: Värdet av självservice för bättre kundservice i en digital tid fokuserar på hur du uppnår ROI med hjälp av självservicetjänster. Guiden tar upp utmaningarna med införandet av självservice och ger tips på en framgångsrik implementering. Du får även verktyg för att kunna mäta och förbättra effekten som självservice kan ge din verksamhet. Ladda ner guiden och ta del av tipsen om självservice för bättre kundservice.

Snabbguide om sjävservice

Maximal kundservice och användarvänliga funktioner

Telefonistfunktioner och kontaktcenterlösningar behövs mer än någonsin för att uppnå och bibehålla kundengagemang. För att kunna tillgodose även de mest utmanande kundbehoven på ett kostnadseffektivt sätt behöver företag en kommunikationsplattform som är tillräckligt flexibel för att svara snabbt och effektivt på förfrågningar när som helst, i alla kanaler, och som även ger kunderna tillgång till självservice.

Kontaktcenterlösningar… på dittsätt