Kontaktcenter!

- kom närmare dina kunder

Kontaktcenter

En idealisk produkt för företag som vill ha ett färdigt, kostnadseffektivt kontaktcenter. Vår moduluppbyggda lösning består av ett flerkanaligt kontaktcenter, ett användargränssnitt för telefonister, IVR, inspelningsfunktioner, kvalitetssäkring och en rad tilläggskomponenter och integrationsverktyg som gör det möjligt att lägga till funktioner i takt med att behoven infinner sig.

Tack vare en flexibel och fullständigt integrerad arkitektur tillhör våra företagslösningar marknadens mest använda och kostnadseffektiva lösningar.

Fast i det förflutna?

Ända tills nyligen har företagens kontaktcenter mest fungerat som en telefonväxel för kundförfrågningar. Många företag är kvar i denna gamla modell, men allt fler börjar inse riskerna med att uppfattas som föråldrade av sina kunder.

Kontaktcentrets roll håller på att förändras. Företag ökar sina investeringar i denna viktiga kontaktyta genom att lägga till funktioner som smart distribuering och prioritering av inkommande kommunikation, inte bara baserat på ärendets natur utan även intelligent sammanställd information om kundens värde för företaget.

Målet är att skapa en friktionsfri interaktion som gör det så enkelt som möjligt för kunden att få det han eller hon önskar.

Tänk på det här när du skapar ett kontaktcenter:

  • Hur många användare har företaget nu och hur många räknar ni med att ha om tre år?
  • Hur komplexa förfrågningar räknar ni med att få?
  • Bedriver ni uteslutande verksamhet i Sverige eller är ni spridda över ett större geografiskt område?
  • Är verksamheten säsongsberoende med tydliga toppar och dalar?
  • Vilka regler och förordningar måste ni följa?
  • Hur kompetent är er interna IT-avdelning?
  • Behöver medarbetare åtkomst till systemet hemifrån?
  • Behöver ni kompetensstyrning?
  • Hur mycket skulle era kunder kunna uträtta med rätt verktyg för självbetjäning?

Enghouse Interactives kontaktcenter

Enghouse Interactives kontaktcenterlösningar innehåller alla kommunikationsverktyg ni behöver. Det innebär smidigare hantering av kundinformation, kortare svarstider och möjlighet att koppla flera olika kommunikationskanaler till företagets agenter. Tillförlitlig och användbar information och rapporter underlättar beslutsfattande, planering och prioritering. Agenterna använder ett enkelt användargränssnitt som ger en fullständig bild av kunden, ärendet, kundvärdet och eventuell VIP-status. Systemet har djupt integrerade mekanismer som hjälper företaget att erbjuda en så effektiv service som möjligt.

Kan levereras både som ”on-prem” och i molnet.

En idealisk produkt för medelstora företag som vill ha ett färdigt, kostnadseffektivt kontaktcenter. Vår moduluppbyggda lösning består av ett flerkanaligt kontaktcenter, ett användargränssnitt för telefonister, IVR, inspelningsfunktioner, kvalitetssäkring och en rad tilläggskomponenter och integrationsverktyg som gör det möjligt att lägga till funktioner i takt med att behoven infinner sig.

Tack vare en flexibel och fullständigt integrerad arkitektur tillhör våra företagslösningar marknadens mest använda och kostnadseffektiva lösningar.

Läs mer här

För organisationer som kräver avancerad kapacitet som kan anpassas, med hög tillgänglighet och som kan användas inom distruberade.

Ärenden som genereras både av kontaktcentret och andra affärssystem köas och prioriteras tillsammans med andra interaktioner, så att process- och arbetsflödesartiklar kan spåras, eskaleras och rapporteras.

Detta innebär även att chefer kan skapa och tillämpa routingstrategier och affärsregler för alla agenter och alla kanaler, istället för att hantera var och en separat.

Läs mer

Enghouse Interactive har helhetslösningen för företag som vill förbättra avdelningens kundtjänst och öka kundnöjdheten. Arbetsledare ges all information och alla verktyg de behöver för att minska svarstiderna, kontrollera kostnaderna och proaktivt leda teamets arbete.

Läs mer

Vår lösning för utgående kommunikation ger dig möjlighet att stärka dina kundrelationer och upptäcka nya försäljningsmöjligheter – varje kundkontakt kan leda till ökade intäkter.

Läs mer