Implementation / Installation

Vi stöttar våra partners med spjutspetskompents

Implementation/Installation

Våra implementationskonsulter arbetar tillsammans med våra partners och deras slutkunder i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vi finns till som en trygghet och kompetensbas när våra partners resurser av någon anledning behöver kompletteras.


Projektledning

Våra projektledare har lång erfarenhet av att samordna och leda projektaktiviteter tillsammans med kunder och partners i både privat- och offentlig sektor. Projektledarna tillämpar ett konsekvent men flexibelt tillvägagångssätt som driver varje projekt till ett framgångsrikt slutförande. Våra projekt omfattar bl a nyinstallation, migration och uppgraderingar av Enghouseprodukter där vi delprojektleder i ett större IT/Telekomprojekt.
Våra projektledare är IPMA-certifierade. 


Implementation

Vi arbetar tillsammans med våra partners och finns där och stöttar med kompetens och expertis. Med hjälp av gedigen kunskap och erfarenheter utför våra engagerade implementationskonsulter leveranser, installationsstöd, uppgraderingar, migreringar m.m.


För mer information:

Du är alltid välkommen att kontakta oss men har du avtal med en av våra partners rekommenderar vi dig kontakta din partner direkt.

 

Kontakta oss för mer information Logga in på Enghouse Interactives partnerwebb