Tjänster

Vi stöttar våra partners med expertis och spetskompetens

Tjänster

Tillsammans med våra partners erbjuder vi ett brett tjänsteutbud för att våra slutkunder ska få bästa möjliga service. Vår strategi är att stödja våra partners med teknisk kompetens via utbildning, expertkompetens vid leveranser, support och även vid behov av avlastning i leverans och projektarbete.

Vi har ett väl genomarbetat certifieringsprogram för våra partners så vi kan säkerställa att de har bästa möjliga kompetens inom vår produktportfölj.


Implementation/Installation

Vårt implementationskonsulter besitter en bred kunskap gällande installation, utökningar, projektledning m.m. Vi arbetar främst med att stötta våra partners med spetskompetens men vid behov är vi även aktivt delaktiga med att avlasta våra partners i leverans- och  projektarbetet.


Utbildning

Enghouse Interactive erbjuder utbildningar för både kunder och partnertekniker. Vi håller anpassade kurser på plats hos er eller standardiserade utbildningar i våra trevliga kurslokaler i Stockholm. Målet är att ge er de kunskaper som behövs för att kunna hantera Enghouse produkter på effektivaste sätt.


Integrationer/Avancerade tjänster

Vårt mål är att göra lösningar som ger er möjlighet att erbjuda den bästa kundservicen så att ni når era affärsmål. Vi erbjuder anpassade lösningar och integrationer med andra stödsystem för att ni ska kunna effektivisera kontaktcentret utifrån era unika verksamhetsbehov.


Support

Våra partners som har supportavtal kan vända sig till vår supportavdelning med frågor om våra system.