Uppmuntra dina kunder till självbetjäning

för att minska kostnader samt öka kundnöjdheten

Låt kunderna välja när de vill ta kontakt

Idag vill kunderna inte styras av öppettider. De vill kontakta företag och kundtjänst när det passar dem och när behovet dyker upp. Med en automatisk telefonist kan du med hjälp av förinspelade meddelande och tonvalsalternativ ge kunden möjlighet att få svar på sina frågor även utanför ordinarie öppettider.

Enghouse Auto Attendant är en talstyrd tjänst som utför de vanligaste telefonistfunktionerna. Den talstyrda telefonisten kan till exempel koppla samtal till person eller valfri funktion samt ta emot och läsa upp hänvisningar. Den automatiska telefonisten är alltid tillgänglig, alla samtal besvaras, kortare svarstider, större kapacitet och stora kostnadsbesparingar. Auto Attendant minskar normalt samtalen till telefonist med 20-50 %. För det mindre företaget kan det vara ett alternativ till en permanent växeltelefonist. Genom att frigöra tid kan telefonisterna ägna sig åt mer kundförfrågningar som kräver lite mer tid vilket ger nöjdare kunder.

Kontakta oss för mer info

Auto Attendant erbjuds på svenska, engelska, norska och danska.

Det krävs en licens per Auto Attendant Agent. Antalet Auto Attendant Agent Additional Language ska alltid vara samma som antalet Auto Attendant Agent.