Integrationer / Avancerade tjänster

Vi anpassar tekniken efter era behov

Integrationer/Avancerade tjänster

Vi erbjuder utveckling av speciellt anpassande funktioner och integrationer som ligger utanför Enghouse Interactives standardprodukter. Syftet är att ni som kund ska ha en lösning som passar era och era kunders unika behov.

Nedan är exempel på lösningar som vi erbjuder:

CRM-koppling

Trio Enterprise CRM-koppling kopplar ihop data från ert CRM-system med samtalsinformation som finns i Trio Enterprise för att göra arbetet enklare och mer effektivt för agenterna.

Fördelar:

 • Minskar samtalstiderna och förbättrar den personliga servicen genom att agenterna har kundnamn och kundinformation tillgänglig innan de besvarar samtalet
 • Vid bevarat samtal öppnas kundkortet automatiskt i CRM-systemet
 • Ökad kundnöjdhet när agenterna inte behöver be kunden upprepa samma information varje gång de ringer
 • Möjlighet att styra samtalen till den agent som har rätt kompetens för en specifik kund

Exempel på CRM-system som Trio Enterprise kan kopplas mot:

BankID

Att identifiera sig på ett säkert sätt görs allt oftare med mobilt bank-ID. Med en integration av detta slag kan Trio Entreprise-systemet stödja bank-ID som verifieringssätt. Vi har erfarenhet av kundunika bankID-lösningar.

Fördelar:

 • Säkrare för kunderna – det finns ingen risk att någon gissar inloggningsid
 • Enkelhet – kunden har bank-ID som identifieringssätt på fler ställen, och TE-systemet blir ett i den mängden

Brilliant Navigator

Brilliant Navigator är ett verktyg för att mäta och analysera kund- och medarbetarnöjdhet. Integrationen med Trio Enterprise innebär att underlag för enkätsamtal skickas automatiskt till Brilliant, baserat på på samtalsdata från Trio Enterprise. Agenterna behöver inte längre manuellt mata in samtalsinformation utan kan direkt fokusera på nästa samtal.

Fördelar:

 • Kortare svarstider när agenten inte behöver efterbearbetningstider för att mata in samtalsdata i systemet
 • Minskade kostnader och effektivare medarbetare när samtalsdata förs över automatiskt

Enghouse Interactive Phone book

Trio Enterprise Phonebook webbapplikation är en enkel webbaserad telefonbok för att hitta och använda telefonnummer inom företaget/organisationen.

Fördelar:

 • Ett modernt gränssnitt som är byggd för att vara anpassad både till mobiltelefoner, surfplattor och datorer
 • Enkelt och smidigt för användaren att ha tillgång till mobil- och anknytningsnummer från Trio Enterprise-systemet direkt i mobilen
 • Närvaroinformation presenteras tydligt och är alltid uppdaterad
 • Enkelhet – kunden har bank-ID som identifieringssätt på fler ställen, och TE-systemet blir ett i den mängden

Call distrubution

Samtalsfördelare som gör en automatisk fördelning av samtal till olika svarsställen. T ex kan den fördela så att 50% av de inkommande samtal skickas till ett externt svarsställe.

Fördelar:

 • Minskar arbetsbelastningen genom att inkommande samtal fördelas till olika svarsställen
 • Förenklar bemanningsplaneringen när man enkelt kan styra samtalen till olika svarsställen

Questback

Questback utför kund-, medarbetar- och marknadsundersökningar. När Trio Enterprise integreras med Questback sänds samtalsdatadata från Trio automatiskt över till Questback. Handläggarna slipper mata in samtalsdata manuellt och kan arbeta effektivare med sina huvuduppgifter.

Fördelar:

 • Kortare svarstider när handläggarna slipper mata in samtalsdata manuellt efter avslutat samtal
 • Minskade kostnader och effektivare medarbetare när samtalsdata förs över automatisk
 • Flexibel lösning med möjlighet att t ex anpassa undersökningarna per tjänst och att endast följa upp de mest intressanta kunderna

Avancerad IVR

Med hjälp av avancerade IVR-lösningar kan kunden genom olika val få svar på vanliga frågar utan att behöva koppla sig till handläggare. Tex ”snabbsaldo” där mobilnummer knyts ihop med konto och bara genom att ringa ett telefonnummer kan kunden få saldot uppläst utan att behöva logga in.

Fördelar:

 • Ökad kundservice med kortare svarstider och snabbare respons till kunden
 • Tillgängligt dygnet runt.
 • Minskad arbetsbelastning för medarbetarna när färre samtal kopplas till handläggare

 

Tidsstyrd Call Back

Tidsstyrd callback gör det möjligt för den inringande kunden att själv knappa in en tidpunkt som den vill bli uppringd av företagets kundtjänst. Standardfunktionaliteten för callback finns kvar och kunden kan även välja att bli uppringd så fort som möjligt.

Fördelar:

 • Flexibilitet för kunden som själv kan önska en tidpunkt för när hen vill bli uppringd
 • Bättre kundservice när kunderna slipper långa telefonköer

 

Realtidsinfo på webb

Trio Enterprise realtidsinfo på webb ger möjlighet för alla medarbetare att kunna följa servicegraden för organisationens kundtjänster direkt på företagets intranät. Varje informationsruta får ett samlingsnamn för den avdelning eller enhet som övervakas och innehåller summerad information för en eller flera tjänster. Informationen som visas i rutan innefattar antal inloggade agenter, aktuell servicegrad, antal ärenden i kö, kötidsfördelning och maximal väntetid.

Fördelar:

 • Sprider ansvaret för en bra kundservice ned till den enskilde medarbetaren
 • Spar in kostnader för separata kömonitorer som kräver egna skärmar
 • Flexibel lösning med möjlighet att anpassa monitorerna på individnivå