Integrationer / Avancerade tjänster

Vi anpassar tekniken efter era behov

Integrationer/Avancerade tjänster

Vi erbjuder utveckling av speciellt anpassande funktioner och integrationer som ligger utanför Enghouse Interactives standardprodukter. Syftet är att ni som kund ska ha en lösning som passar era och era kunders unika behov.

Nedan är exempel på lösningar som vi erbjuder:

CRM-koppling

Trio Enterprise CRM-koppling kopplar ihop data från ert CRM-system med samtalsinformation som finns i Trio Enterprise för att göra arbetet enklare och mer effektivt för handläggarna.

Fördelar:

 • Minskar samtalstiderna och förbättrar den personliga servicen genom att handläggarna har kundnamn och kundinformation tillgänglig innan de besvarar samtalet
 • Vid besvarat samtal öppnas kundkortet automatiskt i CRM-systemet
 • Ökad kundnöjdhet när handläggaren inte behöver be kunden upprepa samma information varje gång de ringer
 • Möjlighet att styra samtalen till den handläggare som har rätt kompetens för en specifik kund

Exempel på CRM-/ärendehanteringssystem som Trio Enterprise kan kopplas mot:

microsoft-dynamics

Mobilt BankID

Idag är det viktigt att veta att den man pratar med och lämnar ut uppgiter till verkligen är ”rätt” person. Därför kan Trio Enterprise koppla sig mot mot Mobilt BankID. Det innebär att handläggaren kan be den inringande identifiera sig innan känslig information lämnas ut.

Fördelar:

 • Säkrare för kunderna – det finns ingen risk att någon gissar inloggningsid
 • Enkelhet – kunden har Mobilt Bank-ID som identifieringssätt på fler ställen, och TE-systemet blir ett i den mängden
Läs mer

Brilliant Navigator

Brilliant är en avancerad kund/medarbetarundersökningstjänst. Trio Enterprise koppling till Brilliant innebär att underlag för ett kundundersökningssamtal automatiskt skickas till Brilliant baserat på ett inkommande samtal. Därutöver skickas annan information om samtalet såsom samtalslängd och kötid. Handläggaren behöver inte göra någonting manuellt.

Fördelar:

 • Kortare svarstider när agenten inte behöver efterbearbetningstider för att mata in samtalsdata i systemet
 • Minskade kostnader och effektivare medarbetare när samtalsdata förs över automatiskt
Läs mer

Tidsstyrd Call Back

Tidsstyrd callback gör det möjligt för den inringande kunden/medborgaren att själv knappa in en tidpunkt som den vill bli uppringd av kundtjänsten. Standardfunktionaliteten för callback finns kvar och kunden kan välja att bli uppringd så fort som möjligt.

Fördelar:

 • Flexibilitet för kunden som själv kan önska en tidpunkt för när hen vill bli uppringd
 • Bättre kundservice när kunderna slipper långa telefonköer
Läs mer

Avancerad IVR

Med hjälp av avancerade IVR-lösningar kan kunden genom olika val få svar på vanliga frågar utan att behöva koppla sig till handläggare. Tex ”snabbsaldo” där mobilnummer knyts ihop med konto och bara genom att ringa ett telefonnummer kan kunden få saldot uppläst utan att behöva logga in.

Fördelar:

 • Ökad kundservice med kortare svarstider och snabbare respons till kunden
 • Tillgängligt dygnet runt.
 • Minskad arbetsbelastning för medarbetarna när färre samtal kopplas till handläggare

Ascom personsökare

Att snabbt kunna skicka ett personsökarmeddelande är en kritisk funktion för till exempel sjukvården. Med vår koppling mot Ascom är det enkelt för handläggarna att söka upp en person i Enterprise Agent/Attendant och skicka ett meddelande.

Läs mer
ascom